Reformy systemu ochrony zdrowia największym wyzwaniem dla branży farmaceutycznej

0

Aż 61 proc. przedstawicieli sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia boi się ryzyka, na jakie ich firmy są narażone w związku z reformami systemu ochrony zdrowia, które zostały przeprowadzane w wielu krajach. Choć połowa z nich upatruje w reformach szansy na rozwój, to jednocześnie 41 proc. przyznaje, że nie jest do tego przygotowana. To najważniejsze wnioski z globalnego badania „Health care reform and life sciences: Threat, opportunity or both?” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Raport, który został przygotowany przy współpracy z The Economist Intelligence Unit, opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród blisko trzystu przedstawicieli kadry kierowniczej spółek prowadzących działalność w sektorze farmaceutycznym i ochrony zdrowia.*

Przeprowadzona analiza The Economist Intelligence Unit pokazuje, że wydatki na opiekę zdrowotną rosną. Na przykład w tym roku publiczne i prywatne środki przeznaczone na ten cel wyniosą w Europie Zachodniej średnio ponad 4,3 tys. dolarów na osobę. Za trzy lata będzie to 4,6 tys. dolarów. W Europie Środkowej i Wschodniej kwoty te są cztery razy mniejsze (2013 r. – 945 dolarów, 2016 r. – 1.211 dolarów) i są porównywalne z krajami Ameryki Łacińskiej. Jednak trwający od kilku lat kryzys ekonomiczny i konieczność optymalizacji kosztów wymógł na rządach wielu państw reformy systemu ochrony zdrowia. W ostatnich latach przeprowadzono je m.in.: w USA, Wielkiej Brytanii, Chinach, Brazylii, Niemczech i Francji. „Zmiany na dużych rynkach w Europie, USA i Azji miały wpływ na sektor na całym świecie. Kryzys powoduje m.in. presję cenową wywieraną na firmy farmaceutyczne oraz zastępowanie leków patentowych przez tańsze preparaty generyczne” – mówi Agnieszka Sarna, Menedżer, zespół Doradztwa dla Sektora Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Deloitte.

Dlatego największym wyzwaniem dla ponad 40 proc. przedstawicieli sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia są kontakty z niedawno powołanymi lub zreformowanymi agendami rządowymi, które często same jeszcze nie wiedzą w jaki sposób mają funkcjonować. Aż 43 proc. badanych firm przyznało, że zwiększyło budżety działów, które odpowiadają za kontakty ze stroną rządową.

Czytaj również:  Postępujące zmiany klimatyczne wymuszają pilną zmianę źródeł energii. Nowe technologie ograniczają emisję dwutlenku węgla oraz pochłaniają go z powietrza

Choć 41 proc. ankietowanych na drugim miejscu swoich priorytetów umieściło dostosowanie strategii biznesowej do nowych realiów, to jednocześnie podobny odsetek badanych przyznał, że podejście ich firm do zmieniającej się rzeczywistości jest bardziej reaktywne (41 proc.) niż strategiczne (20 proc.). Według raportu, dogłębne zrozumienie istoty przeprowadzanych reform oraz opracowanie globalnych planów działania to poważne wyzwanie dla wielu firm z tego sektora.