Regulacja o schemacie elektronicznej identyfikacji konsultowana z rynkiem kredytowym

0

Komisja Europejska zamierza m.in. z przedstawcielami sektora finansowego skonsultować i ocenić nową Regulację o elektronicznej identyfikacji i usługach zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Przyjęty w lipcu ubiegłego roku przez Radę Europejską akt prawny, zastępuje obowiązującą od 1999 roku Dyrektywę o podpisie elektronicznym.

Regulacja przewiduje wykorzystanie takich narzędzi jak e-podpis, e-pieczątki, elektronicznie rejestrowane dostawy, certyfikaty dla uwierzytelniania stron internetowych. – EUROFINAS i KPF przyglądają się bacznie tej regulacji i analizują jej wpływ na sektor kredytu konsumenckiego. Temu będą również poświęcone Warsztaty organizowane przez Komisję Europejską. Już teraz można jednak powiedzieć, że Rozporządzenie uwzględnia w sposób prawidłowy tempo zmian technologicznych, a Unia Europejska jest otwarta na innowacje ­– uważa Marcin Czugan, Przewodniczący Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS.

Do warsztatów organizowanych 23 kwietnia zaproszono również dostawców produktów kredytowych usług pocztowych i ubezpieczeniowych. Z jednej strony projektodawcy zaprezentują korzyści, jakich oczekują po wdrożeniu regulacji, która ma ułatwić transgraniczną aktywność, z drugiej – liczą, że praktycy rynku będą w stanie, na podstawie doświadczeń z prowadzonej przez siebie działalności biznesowej, ocenić wpływ Rozporządzenia na ich działalność.

Komisja Europejska na swojej witrynie internetowej przytacza przykłady problemów, wynikających z braku standardów elektronicznej identyfikacji.

estoński bank wysyła zawiadomienie do kredytobiorcy, zamieszkałemu w Niemczech; zamierza w tym celu użyć dokumentu w formie elektronicznej; musi sprawdzić, czy taka możliwość jest przewidziana przez systemy prawne obu krajów; w razie najmniejszych wątpliwości, prawdopodobnie prześle dokument tradycyjna pocztą

– Elisa, studentka z Belgii, chce zapisać się na uniwersytet we Włoszech. Loguje się na internetowej witrynie uczelni, ale nie jest uprawniona do użycia swej elektronicznej tożsamości, ponieważ nie jest ona uznawana i akceptowana przez system prawny Włoch. W tej sytuacji kupuje bilet na pociąg, by osobiście dostarczyć dokumenty w postaci „papierowej”

Nowe rozwiązania legislacyjne mają sprawić, że takie bariery zostaną wyeliminowane z praktyki rynkowej i usług publicznych.

Czytaj również:  W lipcu nowe przetargi na zerwane kontrakty GDDKiA

Regulacja o schematach elektronicznej identyfikacji stanowi część prac Komisji Europejskiej nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, którego strategia zostanie przedstawiona w maju tego roku. Proces ten również bacznie obserwuje i czynnie w nim uczestniczy Komitet Prawno – Polityczny EUROFINAS i KPF.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce