Rekordowa transakcja w historii polskiego sektora fintech – MCI.EuroVentures sprzedaje Dotpay/eCard

0

MCI.EuroVentures (Grupa MCI, MCI, Fundusz) oraz Saltus TUW podpisały umowę sprzedaży jednego z polskich liderów rynku e-płatności – Dotpay/eCard (Dotcard) za 315 mln PLN do inwestora strategicznego – Nets, cyfrowego lidera na rynkach nordyckich. Jest to rekordowa transakcja sprzedaży na polskim rynku Fintech.

  • Całkowity zysk Funduszu wyniesie ok. 255 mln PLN – najwięcej w historii Grupy MCI. Pozwoli to Funduszowi na osiągnięcie ok. 40% wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) oraz 3.0x cash on cash (CoC).
  • Zarząd Dotpay/eCard, który był zaangażowany w proces sprzedaży, będzie kontynuował rozwój spółek we współpracy z nowym inwestorem, co pozwoli im na umocnienie pozycji rynkowej oraz dalszy rozwój oferty dla merchantów.
  • Transakcja jest uwarunkowana otrzymaniem zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
  • Zespół zarządzający MCI.EuroVentures skupia się teraz na weryfikacji nowych celów inwestycyjnych w obszarze buyout – na nowe inwestycje jest gotowy przeznaczyć nawet 200 mln PLN.

Dotcard to grupa powstała z połączenia spółek Dotpay i eCard. Obie spółki znajdowały się w portfelu MCI.EuroVentures od 2016 roku. Główną tezą inwestycyjną Funduszu była konsolidacja dynamicznie rozwijającego się polskiego rynku płatności, która umożliwiła połączonemu podmiotowi stanie się jednym z liderów tego rynku i oferowanie usług merchantom w modelu omni-channel (online + offline).

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, firma Nets stała się liderem w dziedzinie płatności cyfrowych i usług powiązanych w krajach nordyckich, najbardziej zdigitalizowanym regionie w Europie. Obsługując miliardy transakcji rocznie, Nets jest jednym z największych procesorów płatności, agentów rozliczeniowych i dostawców usług płatniczych w Europie, mocno zorientowanym na prostszą i bardziej intuicyjną obsługę płatności cyfrowych i usług powiązanych dla swoich klientów.

Dla MCI, transakcja stanowi największą kwotę uzyskaną ze sprzedaży aktywa, przewyższającą poprzednich rekordzistów (Invia, Mall.Cz, iZettle). Przed transakcją, według wyceny swoich aktywów – portfel MCI dzielił się mniej więcej na trzy równe części według sektorów 1) fintech, 2) e-commerce, 3) Infrastruktura IT. Fundusz dysponuje teraz dużą płynnością, którą chcę wykorzystać na inwestycje buyout-owe, 2 w tym roku, na które może wydać do 200 mln PLN (plus inne formy finansowania).

Czytaj również:  Konkurencja w e-handlu zaostrza się. Inwestycje w logistykę szansą dla małych sklepów internetowych

– Sprzedaż Dotpay/eCard to kolejna bardzo udana transakcja Funduszu z Grupy MCI w sektorze Fintech. Poprzez połączenie Dotpay i eCard zbudowaliśmy jednego z liderów na rynku płatności, oferującego swoje usługi w modelu omni-channel (połączenie online i offline) dla najbardziej wymagających procesów biznesowych. Chciałbym podziękować naszemu koinwestorowi, Saltus TUW, za zaufanie do MCI w trakcie realizacji inwestycji. Chciałbym również podziękować zarządowi oraz wszystkim pracownikom za współpracę i prężny rozwój grupy, szczególnie za udaną integrację Dotpay i eCard, która umożliwiła osiągnięcie silnej pozycji na dynamicznym rynku płatności. Przed spółkami otwiera się kolejny rozdział i sądząc po perspektywach rozwoju rynku, będzie to z pewnością ciekawy czas, charakteryzujący się dalszym szybkim wzrostem – powiedział Łukasz Wierdak, Partner Inwestycyjny Funduszy MCI.