Relacja z debaty „Innowacyjna Energetyka” 3 X 2016 hotel Bristol w Warszawie

Innowacyjna Energetyka

L jak lawirować definicją przyszłości sektora energetycznego w Polsce? 3 października w hotelu Bristol w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie klubowe Executive Club pod hasłem „Innowacyjna Energetyka”, podczas którego reprezentanci najważniejszych spółek sektora debatowali o innowacjach w energetyce, polityce węglowej i OZE.

Uczestnicy pierwszego panelu, który moderowała Dorota Dębińska-Pokorska – Partner Grupy Energetycznej PwC rozmawiali o perspektywach dla sektora energetycznego i innowacjach branży oraz sposobach implementacji i promocji nowoczesnych rozwiązań, takich jak współpraca nauki z biznesem. Sylwia Bilska,  General Manager i Członek Zarządu PayU zauważyła, że postęp digitalizacji widzimy w każdej ze sfer, także w energetycznej, natomiast Mieczysław Koch, Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna zwrócił uwagę na potrzebę zmiany podejścia w obliczu rosnącego znaczenia OZE. Prelegenci byli również zgodni co do konieczności wsparcia sektora państwowego przy rozwoju technologii, w szczególności w kontekście współpracy nauki z biznesem, do czego, jak zauważył Rafał Lipiński – Prezes Zarządu, SEEN Holding musi zaistnieć trójczłonowy układ sił – wynalazca, innowator i inwestor. PGE EO inwestuje w badania i rozwój, między innymi w prace nad fotowoltaikami czy inteligentnym zarządzaniem sieciowym. Jeżeli chodzi o przyszłość OZE w Polsce, to uczestnicy byli zgodni – potrzebna jest legislacja i stworzenie odpowiednich warunków do tworzenia nowych technologii, w szczególności tych wykorzystujących zieloną energię, gdyż to właśnie ona reprezentuje przyszłość wytwarzania energii w Polsce. Na pytanie o sieci, Roman Szwed, Prezes Zarządu ATENDE odpowiedział, iż jego zdaniem nadchodzi era sieci i sam rozum nakazuje wdrożenie ich w gospodarstwach domowych. Jeżeli chodzi o finałowe pytanie, czyli wyzwania, to dla Sylwii Bilskiej jest to szerokie wykorzystywanie e-boków, Mieczysław Koch
i Roman Szwed stawiają na legislację i stabilność w systemie prawnym, a Rafał Lipiński – na modernizację energetyki konwencjonalnej.

Dyskusja w drugim panelu pokazała w pigułce wszystkie kluczowe problemy związane
z długoterminowymi inwestycjami polskiej energetyki i zmianami biznesowego modelu sektora. Podjęte zostały takie problemy jak strategiczne kierunki rozwoju energetyki, zagadnienia dotyczące węgla i emisji CO2 oraz wyzwania czekających sektor energetyczny, zobowiązania klimatyczne Polski na 2030 rok, perspektywy na przełom i nowe modele biznesowe oraz czego najbardziej obawiają się reprezentanci branży. Budowa elektrowni jądrowej czy Energy mix?

Wśród podjętych tematów była sprzedaż aktywów ciepłowniczych EDF w Polsce oraz ceny ciepła i energii elektrycznej. Prezes Maciej Bando podkreślił, że Urząd Regulacji Energetyki nie ma całkowitego wpływu na ceny energii elektrycznej, o czym w dużej mierze decydują koncerny energetyczne. Prelegenci zgodzili się, że obszar przesyłu i dystrybucji jest w Polsce niedofinansowany, a w kraju brakuje nowoczesnych rozwiązań; Piotr Witczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska zwrócił uwagę na fakt, że 7 milionów w jednym z dużych koncernów przeznaczane jest na papier do xero i że podczas gdy proces przyłączeniowy w Niemczech trwa 60 minut, a w Polsce… 300 minut.

Dyskutowano także nad innowacjami w sektorze – Dariusz Jasak – Prezes Zarządu, VEOLIA WATER TECHNOLOGIES zwrócił uwagę na nowoczesne rozwiązania utylizacji ścieków, które stają się surowcem do wytwarzania energii, np. w mleczarniach.

Panel dyskusyjny był tym trudniejszy dla uczestników, że moderator, prof. Konrad Świrski, ekspert ds. energetyki Politechniki Warszawskiej, Prezes Transition Technologies, zadawał konkretne pytania oczekując jeszcze konkretniejszych odpowiedzi, między innymi o trudny wybór pomiędzy węglem, atomem, gazem i OZE, perspektywami dotyczącymi nowych inwestycji oraz budowy polskiej elektrowni jądrowej oraz zobowiązań klimatycznych 2030.

Od razu poruszono również kluczowe zagadnienie finansowania inwestycji – czy wymagane są działania wspomagające oraz czy należy liczyć się z wyższym poziomem cen dla końcowych odbiorców („klasyczne” starcie pomiędzy inwestorami koncernami i oczekiwaniem modeli wsparcia a wyważoną pozycją regulatora, który nadzoruje rynek, a nie chce integrować w rynkową cenę energii). Odpowiedzi na pytanie o węgiel według moderatora pokazały interesującą polaryzację odpowiedzi na NIE w koncernach, energetycznych polskich firmach  i u regulatora wobec odpowiedzi na TAK z koncernów międzynarodowych. Paneliści uzupełnili swoje wypowiedzi o przewidywane, największe zmiany rynkowe – modeli biznesowych energetyki w przyszłości. Piotr Kołodziej – Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Majątkiem Tauron Polska Energia przekonywał, że nie ma po co rezygnować całkowicie z naszego aktywa – węgla poddając się dyktatowi UE, ale raczej gospodarować nim przy użyciu nowych technologii. Piotr Witczyński i Sławomir Żygowski – Dyrektor ds. sprzedaży GE Power podkreślali potrzebę digitalizacji i informatyzacji sektora energetycznego, a Maciej Bando przekonywał, by ze sztandarowym OZE połączyć energetykę rozproszoną i podstawową.

Uczestnicy podzielili się obawami na temat co negatywnego może się w przyszłości zdarzyć (wpływ ograniczeń emisyjnych, standardy BREF i koszty inwestycyjne, zamknięcie Polski na nowe innowacje wobec dominującej roli węgla, brak decyzji w energetyce konieczność ciągłego „lawirowania” pomiędzy niespełnialnymi wymaganiami klimatycznymi i aktualnym stanem sektora czy stracenia szansy Polski w branży informatycznej.

 

Patronat Honorowy Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego

Patronat: Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Instytut Energii Odnawialnej

Partnerzy: ATENDE SA, ING Bank Śląski SA, GE, PayU, Oracle Polska, PwC Polska, Schneider Electric, Seen Holding

Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, PAP Biznes, Polish Market, CEO Magazyn, Rynek Inwestycji, Biznes Alert, Czysta Energia, eBiomasa.pl, Elektroinżyniera.pl, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Energetyka Jutra, Energetyka Wodna, Energetyka, Energia i My, Fundacja REO, Gram w Zielone, Instytut Energii Odnawialnej, Investing.com, inżynieria.com, kierunekenergetyka.pl, kampaniespoleczne.eu, Law Business Quality, Newseria,  OdnawialneZrodlaEnergii.pl, Paliwa i Energetyka, Teraz Środowisko, Warsaw Business Journal, wysokienapiecie.pl