Remak: przedłużenie umów na kredyt i gwarancje bankowe

umowa

Remak poinformował, że 29 września podpisał z Bankiem Pekao aneksy do umów o kredyt i odnawialne linie gwarancyjne. Obowiązywanie umów przedłużono do 31 października.

Aneksy dotyczą umowy kredytowej na 8 mln zł oraz umów gwarancyjnych na 14 mln zł i 6 mln euro.

Warunki kredytowania i zabezpieczenia nie ulegają zmianie.