Restrukturyzacje w drugim kwartale 2018 (X kwartał obowiązywania Ustawy)

0
raporty praca biuro

W drugim kwartale 2018 roku  utrzymuje się wzrostowy trend liczby otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. Według raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA, przygotowanego we współpracy ze SpotData, w okresie kwiecień-czerwiec sądy otworzyły aż 122 postępowania restrukturyzacyjne. Jest to druga najwyższa wartość po rekordowym ostatnim kwartale 2017 roku (124 otwarte restrukturyzacje). Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku wynosi  50 proc.

Wzrost liczby restrukturyzacji nie ogranicza się do jednego sektora, widać go w całej gospodarce. Największe wzrosty liczby restrukturyzacji nastąpiły w handlu, budownictwie i niektórych działach przemysłu. Firmy budowlane zgłaszają problemy z płynnością ze względu na wzrost kosztów pracy i materiałów. Firmom przemysłowym mogły zaszkodzić wyższe ceny surowców. W handlu główną przyczyną wydaje się być rozdrobnienie polskiego rynku hurtowego, niska marżowość oraz trwająca wojna cenowa (np. na rynku elektroniki). We wszystkich branżach wyzwaniem jest również ostrzejsza polityka fiskalna, czyli m.in. częstsze kwestionowanie rozliczeń podatkowych, wprowadzanie nowych narzędzi jak split payment czy odwrócony VAT.

Efektywność procedur restrukturyzacyjnych czyli stosunek zatwierdzonych przez sądy układów do liczby otwartych postępowań wynosi 22%. Oznacza to, że co piąte postępowanie zakończyło się przyjęciem układu, co jest wynikiem dobrym ale nadal możliwym do poprawienia.

Stale rośnie udział restrukturyzacji w ogólnej liczbie postępowań insolvencyjnych (upadłości i restrukturyzacje razem) i obecnie wynosi 43 %. Oznacza to (uwzględniając fakt że nieudane restrukturyzacje wracają do puli postępowań insolwencyjnych, że blisko polowa firm w kłopotach dostaje szansę na ratunek. To wynik rewelacyjny w porównaniu do lat 2003-2015, kiedy taką szanse otrzymywało nie więcej niż 10-15% przedsiębiorców w kłopotach.

Raport szczegółowy: postępowanie układowe

W drugim kwartale 2018 roku otwartych zostało 14 postępowań układowych. Praktycznie od końca 2016 roku liczba nowo otwieranych PU nie zmienia się – oscyluje wokół 15. Wydaje się, że firmy preferują inne rodzaje postępowań: te w lepszej kondycji i z niewielkim odsetkiem wierzytelności spornych wolą przyspieszone postępowania układowe, a te zmagające się z poważnymi trudnościami i będące w najgorszej sytuacji decydują się na postępowanie sanacyjne. Niewielka jest też liczba dotychczas zatwierdzonych przez sąd układów – 15 przy aż 31 umorzeniach. Ich efektywność jest zatem relatywnie niska. Co ciekawe, struktura geograficzna PU różni się od struktury wszystkich postępowań. Zdecydowanym liderem jest Sąd Rejonowy w Poznaniu – 14 otwartych restrukturyzacji w tym trybie. Natomiast Warszawa – lider wśród wszystkich postępowań – jest dopiero na czwartym miejscu z 5 postępowaniami tego typu.

Postępowanie układowe nie jest bardzo popularne wśród przedsiębiorstw. Od początku 2016 roku, czyli od kiedy obowiązuje prawo restrukturyzacyjne, tylko 13 proc. wszystkich postępowań odbywało się w procedurze układowej. Odstrasza od niego długi czas trwania, nie zrównoważony wzrostem ochrony przed wierzycielami. Jednocześnie wyraźnie widać jak istotnie wzrasta ryzyko umorzenia wraz z rosnącym czasem trwania postępowania.

Pełen raport Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA oraz SpotData