Revolut przedstawia wyniki finansowe za rok 2018 i wstępne prognozy na rok 2019

0
Nikolay Storonsky, założyciel i Prezes Revolut
Nikolay Storonsky, założyciel i Prezes Revolut

Revolut prognozuje dalszy dynamiczny wzrost biznesu w 2019 roku, po tym jak przychody firmy w 2018 roku wzrosły o 350%.

Kluczowe dane na koniec roku 2018:

  • Wzrost przychodów do 58,2 milionów GBP, o 354% (2017: 12,8 milionów GBP)
  •  Koszt sprzedaży wzrósł o 247%, co wpłynęło na poprawę marży brutto, ponieważ przychody rosły szybciej niż koszt sprzedaży
  •  Strata za rok 2018, po opodatkowaniu, wyniosła 32,8 milionów GBP (2017: strata 14.8 milionów GBP) co wynika z nieprzerwanych inwestycji w rozwój wiodących na rynku produktów i usług
  •  Plan Metal wystartował w sierpniu 2018, liczba użytkowników płacących za plan Premium powiększyła się o 157% w ciągu 2018 roku

Prognozy na rok 2019:

  •  Przychody w roku 2019 trzykrotnie wyższe niż w roku 2018
  •  Dalszy wzrost liczby klientów, która przekroczyła 7 milionów (grudzień 2018: 3,6 miliona, grudzień 2017: 1,1 miliona) i liczby klientów, którzy dołączają co miesiąc do Revolut, która przekroczyła 800 tysięcy zarówno w sierpniu, jak i wrześniu 2019 roku
  •  Skokowy wzrost marży brutto przy obecnej skali biznesu – prognoza na drugą połowę 2019 wynosi 40-50% (druga połowa 2018: poniżej 10%)
  •  Dalszy wzrost aktywności użytkowników, która przekroczyła 3,7 miliona aktywnych użytkowników w miesiącu (MAU) i średnio 1,1 miliona aktywnych użytkowników dziennie (DAU)
  •  Wzrost wartości wolumenu przeprocesowanych transakcji, która od założenia firmy w 2015 roku wynosi już ponad 85 miliardów USD

Przychody wzrosły w roku 2018 do 58,2 miliona GBP (z 12,8 miliona GBP w roku 2017) napędzane stałym rozwojem oferty produktowej, bazy klientów oraz aktywnością użytkowników Revolut.

Podstawowymi bezpośrednimi kosztami biznesu są koszty kartowych systemów płatniczych, koszty akceptacji, rozliczania i procesowania płatności oraz koszty pozyskania nowych użytkowników. Koszt sprzedaży wzrósł o 247%, co wpłynęło na poprawę marży brutto, ponieważ przychody rosły szybciej niż koszt sprzedaży. Strata netto za rok 2018 wyniosła 32,8 miliona GBP, ale efektywność kosztowa poprawiła się, dzięki wzrostowi bazy klientów i wolumenów transakcji.

Spółka przewiduje w 2019 roku trzykrotny wzrost przychodów r/r. Wzrostowi przychodów sprzyja coraz większa baza klientów, premiery kolejnych usług i produktów, optymalizacja dotychczasowej oferty i ekspansja na nowe rynki. Ponad 800 tysięcy użytkowników dołączyło do Revolut, zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu 2019 roku, co wskazuje na popularność konsekwentnie uzupełnianej oferty.

Marża brutto1 w drugim półroczu 2019 roku prognozowana jest na poziomie 40-50%, wyżej niż niecałe 10%, w drugiej połowie 2018 roku. Wraz ze wzrostem skali biznesu spółka stale poprawia marżę brutto na sprzedaży, co stanowi bazę do przyszłego dalszego wzrostu rentowności.

Koniec 2018 roku wydaje się odległy, ale wyniki za ubiegły rok to ważny kamień milowy w systematycznym wzroście naszego biznesu. Skokowy wzrost przychodów oraz liczby użytkowników od początku 2019 roku pokazuje, że powody dla których założyliśmy firmę pozostają aktualne: nie słabnie zapotrzebowanie na narzędzia, które ułatwiają zarządzanie codziennymi finansami. Jesteśmy dumni z kredytu zaufania, którego udzieliły nam dotychczas miliony konsumentów w Europie, wybierając nasze usługi i korzystając z nich na co dzień” – powiedział Nik Storoński, współzałożyciel i CEO w Revolut. “Rok 2019 będzie rekordowy, ale nasze cele nie zostały jeszcze zrealizowane. Jesteśmy zdeterminowani by dotrzeć do wszystkich, którzy poszukują innowacyjnych i tanich usług finansowych. Oznacza to dla nas kontynuację ekspansji geograficznej, którą przyspieszają nominacje na kluczowe stanowiska w firmie oraz stały wzrost przychodów i rentowności” – dodał Storoński.

O krok bliżej do masowej adopcji nowego typu usług finansowych

Całkowita liczba użytkowników Revolut w Europie przekroczyła 7 milionów osób. Zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu 2019 roku, do Revolut dołączało miesięcznie ponad 800 tysięcy osób. Spółka notuje obecnie 3,7 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) i średnio 1,1 miliona aktywnych użytkowników dziennie (DAU). Wartość wolumenu transakcji przeprocesowanych przez Revolut od momentu powstania firmy w 2015 roku to ponad 85 miliardy dolarów (USD).

Czytaj również:  Relacja z Kongresu Faktoringu 2019

Na przestrzeni ostatniego roku Revolut skutecznie tworzył i wprowadzał do oferty nowe usługi, wykraczając daleko poza pierwotną koncepcję firmy, portfolio kart podróżnych i produktów wielowalutowych. Ponadto, liczba użytkowników korzystających z płatnych planów (Premium i Metal) i powiązanych z nimi usług dodatkowych wzrosła o 550% od stycznia 2018 roku.

Tegoroczna premiera usługi inwestycyjnej Revolut zmienia zasady gry na rynku brokerskim poprzez wprowadzenie dostępu do bezprowizyjnego handlu akcjami, w tym nielimitowanych transakcji bez prowizji dla klientów planu Metal. Premiera sejfów Vault pozwoliła 1,7 miliona użytkowników odkładać na wspólne lub indywidualne cele oszczędnościowe. Premiera usługi dobroczynnej Donations umożliwiła zebranie w niecały kwartał ponad 440 tysięcy EUR na rzecz WWF, Save The Children, ILGA Europe i Rainforest Alliance. W ramach płatnych planów użytkownicy korzystają z saloników lotniskowych, handlu kryptowalutami, usług concierge, ubezpieczeń telefonów i polis podróżnych.

Rewolucja w usługach finansowych na globalną skalę

Błyskawiczny wzrost bazy klientów Revolut na międzynarodową skalę, to dowód na istnienie niezaspokojonego zapotrzebowania konsumentów na lepsze usługi finansowe. W ślad za udostępnieniem usług Revolut na rynku australijskim w lipcu 2019 roku, fintech przygotowuje stopniowe udostępnienie, w najbliższych miesiącach, po uzyskaniu odpowiednich zgód od regulatorów, swoich usług w Singapurze, USA i Kanadzie. Już 230 tysięcy osób oczekuje na listach kolejkowych na oficjalną premierę Revolut na lokalnych rynkach poza Europą, w tym ponad 120 tysięcy w USA.

Wzrost biznesu kontrolowany przez odpowiedzialne zarządzanie

Od momentu założenia Revolut, istotnym celem było tworzenie odpowiednich struktur i ładu korporacyjnego, który nadąża za wzrostem skali działalności. Całkowita liczba pracowników firmy przekroczyła 1400 osób, czemu towarzyszyły zapowiedzi dalszych znaczących inwestycji w Krakowie (największe na świecie biuro Revolut), Berlinie (hub technologiczny) i Porto (hub compliance i obsługi klienta).

Ostatnie miesiące przyniosły także dużą liczbę nominacji na kluczowe stanowiska, w celu wzmocnienia controllingu i zarządzania w spółce. Wśród nich warto wymienić powołanie Richarda Daviesa, nowego COO, wcześniej w HSBC i OakNorth; Davida MacLeana, nowego CFO, wcześniej w Metro Bank; Philipa Doyle’a, nowego dyrektora pionu ryzyka nadużyć finansowych, wcześniej w ClearBank; Stefana Wille’a, nowego vice-CFO, wcześniej wiceprezesa ds. finansowych w n26 i Wolfganga Bardorfa, nowego szefa skarbu, wcześniej szefa płynności w Deutsche Bank.

Nowe nominacje w 2019 roku obejmują też powołanie do zarządu Bruce Wallace, wcześniej COO Silicon Valley Bank i Caroline Britton, wcześniej partnera w Deloitte. Kolejne planowane nominacje do zarządu nastąpią po uzyskaniu zgody regulatorów.

Poza obsadzeniem kluczowych funkcji i stanowisk, Revolut budował struktury i mechanizmy zarządzania ryzykiem w spółce. Pod koniec roku 2018 utworzone zostały Komitet Compliance, Komitet Audytu i Komitet Ryzyka. Kolejne decyzje i zmiany w obszarze zarządzania, nadzoru i ładu korporacyjnego, wynikające z rosnącej skali działalności, zapadną przed końcem 2019 roku.

Prócz ekspansji zagranicznej, w nadchodzącym roku kluczowe będzie dalsze umocnienie zespołu i ładu korporacyjnego, niezbędne na kolejnych etapach rozwoju skali biznesu” – powiedział Nik Storoński.

* * *

¹ Marża brutto (gross margin) definiowana jako przychody (revenues) pomniejszone o koszty bezpośrednie (direct costs), z wyłączeniem kosztów pozyskania klientów (np. koszt weryfikacji i rejestracji). Ma na celu pokazanie zyskowności i zrównoważenia biznesu Revolut w dowolnym punkcie na osi czasu. Revolut monitoruje osobno koszty pozyskania klienta, jako kluczowy wskaźnik zyskowności wzrostu bazy klientów, by mieć pewność, że wzrost biznesu przyniesie oczekiwany zwrot w czasie.