Za rewolucję cyfrowego środowiska pracy odpowiadają pracownicy

Businessman with binoculars
  • Szansa na wzrost produktywności pracowników jest prawie pięć razy większa, gdy zapewni im się swobodniejszy dostęp do technologii
  • Większość dyrektorów IT (87 proc.) uważa, że dzięki większemu dostępowi pracowników do technologii przychód w ich firmach może w ciągu trzech lat wzrosnąć o 5 proc.

Firma VMware opublikowała dzisiaj wyniki swojego rocznego badania na temat stanu technologii cyfrowego środowiska pracy oraz ich wpływu na biznes. Z raportu wynika, że w przypadku pracowników, którzy mają większe możliwości wyboru preferowanych i potrzebnych im do pracy aplikacji, prawdopodobieństwo wzrostu produktywności jest niemal 5-krotnie większe, a czas poświęcany na ręcznie wykonywane działania jest o 16 proc. krótszy.

Badanie przeprowadzane przy udziale Forbes Insights[1] we wrześniu br. wśród 2158 dyrektorów IT oraz użytkowników końcowych w firmach z 16 krajów z całego świata (w tym 1107 osób z 10 państw regionu EMEA) pokazuje, jak osoby odpowiedzialne za informatykę w przedsiębiorstwach postrzegają potencjał cyfrowych technologii i aplikacji wykorzystywanych przez pracowników. Pracownicy mający większą swobodę w dostępie do technologii w porównaniu do tych, którzy wykonują swoją pracę w sposób tradycyjny*, dwukrotnie częściej przyznają, że aplikacje mają bardzo duże znaczenie w przyśpieszaniu procesu podejmowania decyzji (77 proc. do 37 proc.).

Zgodnie z raportem, zapewnienie pracownikom dostępu do technologii ma bezpośredni wpływ na wydajność w biznesie, przy czym większość dyrektorów IT (89 proc.) uważa, że dzięki temu w ich firmach przychód może w ciągu trzech lat wzrosnąć o 5 proc.

Większy dostęp do technologii umożliwia także pracownikom zwiększanie współpracy w ramach zespołów (wzrost o 15 proc. w porównaniu do osób wykonujących pracę w sposób tradycyjny). Mniej ograniczani pracownicy stają motorem cyfrowej rewolucji, wykorzystując do pracy własne aplikacje (w tym wypadku jedna na pięć aplikacji biznesowych jest sprowadzana do firmy przez samych pracowników)[2].

„Wśród najbardziej istotnych zmian w funkcjonowaniu biznesu jest przekazanie zaawansowanych technologii w ręce pracownika, gdy aplikacje stają się kluczowym elementem wykonywanej pracy i decydują o możliwościach inteligentnego wypełniania zadań” – twierdzi Duncan Greenwood, wiceprezes VMware w regionie EMEA, odpowiedzialny za dział End-User Computing. – „Gdy organizacje starają się wyróżnić na tle konkurencji za pomocą technologii, zdolność do dostarczenia pracownikom niezbędnych im informacji, stymulowana przez potrzeby aplikacyjne i kulturę opartą na zaufaniu, dostępności oraz współpracy, będzie niezbędna do utrzymania zaangażowania i produktywności pracowników na najwyższym z możliwych poziomów.”

Personel pokładowy Lufthansa Cargo, spółki zależnej międzynarodowego przewoźnika Deutsche Lufthansa AG, wykorzystuje w samolotach system Electronic Flight Bag (EFB), który daje szybki dostęp do map lotniczych, informacji lotniskowych, danych o trasach, prognoz pogody i wielu innych informacji. – „Dzięki urządzeniom mobilnym możemy szybko dostarczać pracownikom aktualizacje, nowe aplikacje i wytyczne, co przynosi firmie oszczędności” – powiedział Sven Gartz, pilot i szef działu rozwiązań informatycznych do obsługi lotów w Lufthansa Cargo.

Wymagana zmiana kulturowa

Udostępnienie pracownikom łatwych w użyciu aplikacji, wykorzystywanych do współdzielenia wiedzy, współpracy z pozostałym personelem lub zarządzania projektami jest kluczowe w efektywnej i skutecznej cyfrowej transformacji. Tylko poprzez połączenie inicjatywy pracowników i zarządzania opartego na zaufaniu organizacje będą w stanie stworzyć kulturę pracy, w której cyfrowa transformacja będzie mieć realny wpływ na biznes.

Pracownicy mający dostęp do nowych technologii dwukrotnie częściej określają swoje zespoły jako liderów cyfrowej transformacji w porównaniu do osób wykonujących swoją pracę w sposób tradycyjny (47 proc. do 20 proc.). Także cztery razy częściej są skłonni uznać, że ich firma stworzyła bardziej atrakcyjne miejsce pracy (51 proc. do 13 proc.).

Duncan Greenwood podsumowuje: „Aplikacje biznesowe i rozwiązania zwiększające produktywność umożliwiają pracownikom uzyskiwanie wyników dotąd nieosiąganych. W oparciu o wyczerpujące informacje i łatwo dostępne aplikacje możliwe staje się także podejmowanie decyzji. Zapewnienie dostępu do aplikacji z dowolnego urządzenia przynosi realne korzyści wydajnościowe. Chociaż przyzwyczailiśmy się do tego, że aplikacje klasy enterprise mają być dla zatrudnionych standardem de-facto, to firmy powinny uważniej przyjrzeć się własnym aplikacjom pracowników – dzięki temu możliwa będzie zasadnicza transformacja indywidualnego stylu pracy”.

*Tradycyjny sposób pracy odnosi się do tych firm, które (w opinii użytkowników końcowych) nie udostępniają swoim pracownikom technologii potrzebnych im do efektywnego wykonywania zadań.

[1] Raport “The Impact of the Digital Workforce: A New Equilibrium of the Digitally Transformed Enterprise”, październik 2017

[2] https://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-newsfeed.VMware-Report-Links-Empowered-Employees-with-Measurable-Business-and-Individual-Performance-Gains.2192971.html