Rezerwa Federalna podnosi stopy i sygnalizuje dwie kolejne podwyżki

0

Podczas wczorajszego spotkania, członkowie FOMC zdecydowali o podniesieniu stopy depozytowej o 25 punktów bazowych. Zasugerowano również, że bank centralny jest gotowy na dwie kolejne podwyżki w 2018 r. – wskazuje to na szybsze tempo cyklu zacieśniania polityki monetarnej niż rynki wyceniały jeszcze przed spotkaniem.

„Dot plot” FED’u, ilustrujący indywidualne oczekiwania decydentów banku co do poziomu stóp procentowych, wzrósł umiarkowanie w krótkim okresie. Mediana „dot plot” podwyższyła się od marca do 2,375%, z czego wynika prawdopodobieństwo jeszcze dwóch podwyżek w 2018 r. Oznacza to, że bank osiągnie konsensus w sprawie dalszego zacieśniania polityki monetarnej we wrześniu i w grudniu, czyli przy okazji opublikowania kolejnych prognoz ekonomicznych.

Przewodniczący Powell wypowiadał się pewnie i optymistycznie co do stanu amerykańskiej gospodarki. W czasie konferencji prasowej stwierdził, że Stany Zjednoczone są w „świetnej formie”. Fed podniósł prognozę wzrostu, przewidując również nieco wyższą inflację – co powinno skutkować tym, że w krótkim okresie czasu, realne stopy będą nieco wyższe od tych długookresowych. Można to było zaobserwować w wieloletniej prognozie stóp procentowych, która utrzymała się na poziomie 2,9%, podczas gdy mediana została zrewidowana w górę do poziomu 3,4% na koniec 2020 r.

Spotkanie FOMC miało sentyment jastrzębi, a nam pozwoliło wzmocnić pogląd o czterech podwyżkach amerykańskich stóp procentowych w 2018 r. Umocnienie dolara, które nastąpiło zaraz po jastrzębim ogłoszeniu banku centralnego, okazało się jednak krótkotrwałe. Inwestorzy wyczekują bowiem niespodzianek wynikających ze spotkania Europejskiego Banku Centralnego, które pozwolą im na zaobserwowanie nowych trendów w kursie EUR/USD.

Autorzy: Eksperci Ebury – Enrique Díaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk

Czytaj również:  Poprawa sentymentu na giełdach