Robert Majkowski członkiem Komisji Etyki i Zespołu ds. Audytu KPF

0

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych już po raz trzeci powołała Roberta Majkowskiego, Prezesa Funduszu Hipotecznego DOM, w skład Komisji Etyki KPF, w której objął funkcję wiceprzewodniczącego i członka Zespołu ds. Audytu Etycznego. Do zadań Roberta Majkowskiego należeć będzie między innymi audyt i ocena praktyk gospodarczych stosowanych przez członków KPF pod kątem zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk.  

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zrzesza kilkadziesiąt kluczowych firm z polskiego rynku finansowego. Jej misją jest promowanie odpowiedzialnego i etycznego podejścia w biznesie, wyznaczanie wysokich standardów postępowania w relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich.

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich.

– Narzędziem sprawdzającym stosowanie Zasad Dobrych Praktyk jest audyt, nad którym czuwa Zespół ds. Audytu Etycznego. Potwierdzeniem, że dana firma stosuje powyższe Zasady w relacjach ze swoimi klientami oraz partnerami biznesowymi, jest z kolei Certyfikat Etyczny. Może go uzyskać każdy członek Konferencji, pod warunkiem, że uzyska pozytywną ocenę Komisji Etyki – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.Robert Majkowski

Robert Majkowski jest jednym z założycieli i akcjonariuszy Funduszu Hipotecznego DOM S.A. Na polskim rynku finansowym pracuje od 1997 r. Przez ponad 6 lat związany był z grupą BRE Banku – pracował w Skarbiec TFI oraz Skarbiec Asset Management Holding, m.in. na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży oraz Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Skarbca. Pracował w Finplus S.A. (obecnie Sygma Bank Polska) na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju oraz w Xelion. Doradcy Finansowi, gdzie odpowiadał za rozwój sieci doradców. Robert Majkowski jest absolwentem warszawskiej SGH oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń na Warszawskiej Akademii Finansów. Od 2008 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Hipotecznego DOM S.A.

Czytaj również:  Boom gospodarczy w Europie, mocna poprawa w Indiach