Robinson Europe S.A. kończy rok z najwyższym zyskiem w historii

GPW 3

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zakończyła rok obrotowy 2016/2017 zyskiem netto w wysokości 1.779 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 14.988 tys. zł. Emitent osiągnął w minionym roku istotny wzrost rentowności dzięki realizacji założeń strategii rozwoju.

W samym 4 kw. roku obrotowego 2016/2017 Spółka wypracowała zysk netto sięgający 673 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 2.907 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Emitent miał stratę netto w kwocie 36 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.670 tys. zł. Na wzrost rentowności Robinson Europe S.A. wpływają przede wszystkim skuteczne działania w zakresie zwiększenia efektywności komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy handlowcami działającymi w terenie a centralą Spółki, jak również optymalizowanie procesów obsługi magazynowej. Emitent realizuje także spójny program w obszarze promocyjno-marketingowym. Stabilny wzrost sprzedaży jest odnotowywany w segmencie wędkarstwa i to zarówno na rynku polskim, jak i w ujęciu całościowym.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych w samym 4 kwartale, jak również w całym roku obrotowym 2016/2017. Udało nam się zwiększyć sprzedaż o kilka punktów procentowych oraz wypracować zysk netto wyższy o ponad 300%, co stanowi o ogromnym wzroście rentowności. Odnotowujemy stabilny wzrost przychodów w segmencie wędkarstwa, głównie na rynku krajowym. Dzięki podejmowanym działaniom prorozwojowym m.in. w zakresie poprawiania komunikacji i przepływu informacji pomiędzy handlowcami terenowymi a centralą Spółki oraz optymalizowaniu procesów gospodarki magazynowej powinniśmy utrzymać trend wzrostowy w kolejnych kwartałach.” – ocenia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

W IV kw. roku obrotowego 2016/2017 Robinson Europe S.A. dokonała także aktualizacji wartości aktywów finansowych – akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Outdoorzy S.A. Emitent posiadał na koniec IV kwartału roku obrotowego 2016/2017 4.400.000 szt. akcji tego podmiotu. Ich kurs na koniec października 2017 r. wynosił 0,48 zł. Zarząd Robinson Europe S.A. bardzo dobrze ocenia decyzję o upublicznieniu Outdoorzy S.A. na alternatywnym rynku oraz działania podejmowane przez tą spółkę w celu umacniania pozycji rynkowej i budowania zasięgu.

„Wzrost kursu akcji Outdoorzy S.A. notowanej na rynku NewConnect umożliwił nam dokonanie aktualizacji wartości tej inwestycji. Po ponad roku od debiutu tej spółki na alternatywnym rynku mogę z całą pewnością powiedzieć, że decyzja o upublicznieniu była słuszna. Outdoorzy cały czas utrzymują wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży zarówno w segmencie detalicznym, jak i hurtowym. Spółka ta realizuje efektywne działania marketingowe, które pozwalają na zwiększenie zasięgu jej sklepu internetowego oraz docieranie z jego ofertą do nowych klientów.” – dodaje Paweł Busz.

W sierpniu 2017 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę o odstąpieniu od sprzedaży osobie trzeciej bądź wniesienia aportem do innego podmiotu wyodrębnionej funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci działu sportowego. Dział ten będzie nadal funkcjonował w ramach struktur wewnętrznych Robinson Europe S.A., a dzięki przeprowadzonym analizom będzie on przechodził stopniową restrukturyzację. Emitent planuje istotną redukcję stanów magazynowych w tym segmencie i zamierza skoncentrować się na ograniczeniu oferty oraz dystrybucji do najbardziej rentownych produktów.

W sierpniu 2017 r. Robinson Europe S.A. zawarła umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Spółka podpisała umowę na kredyt w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, kredyt obrotowy w kwocie 1 mln zł oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2 mln zł. Pozyskane przez Spółkę kredyty zastąpią poprzednie umowy kredytowe z Alior Bank S.A. i zapewnią jej stabilne finansowanie bieżącej działalności w okresie długoterminowym. Nowe kredyty zostały zawarte na korzystniejszych dla Robinson Europe S.A. warunkach finansowych, co pozytywnie wpłynie na jej wyniki finansowe. Kredyty Spółki w Alior Bank S.A. zostały spłacone.

Spółka w lipcu 2017 r. wypłaciła po raz pierwszy w historii dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję.