Robinson Europe S.A. pozyskuje 2,45 mln zł z emisji akcji serii F

wedkarstwo

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, przeprowadziła emisję akcji serii F pozyskując z niej środki w wysokości 2,45 mln zł. Posłużą one do realizacji założeń strategii rozwoju i zwiększania skali działalności.

 Emitent w ramach zakończonej subskrypcji prywatnej akcji serii F przydzielił łącznie 306.250 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 8,00 zł za szt. Akcje zostały objęte przez 16 inwestorów. Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 125.000 i nie więcej niż 375.000 akcji serii F, więc złożone zostały zapisy na ponad 81,66% oferowanej puli akcji. Pozyskane środki będą wykorzystane przez Spółkę do kontynuowania realizacji przyjętej strategii rozwoju, m.in. na wprowadzenie nowych linii produktowych oraz poprawienie płynności dostaw.

„Wędkarstwo rozwija się obecnie w kierunku specjalistycznych metod połowów i w związku z tym zamierzamy znacznie rozszerzyć dedykowane im brandy: Carpex dla wędkarstwa karpiowego, Sea Fox obejmujący wędkarstwo morskie oraz Siluro ze sprzętem do połowów sumów. Wędkarstwo jest branżą sezonową, wymuszającą główne zatowarowanie sklepów w okresie wczesnej wiosny, co rodzi potrzebę zainwestowania znacznych środków w bardzo krótkim okresie czasu. Dzięki pozyskanemu kapitałowi z nowej emisji będzie nam łatwiej sprostać wymaganiom rynku.” – komentuje Janusz Starko, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

W październiku br. Robinson Europe S.A. dokonał transakcji sprzedaży 160.000 akcji spółki OUTDOORZY S.A., które stanowiły 20% udziałów w jej kapitale zakładowym, za kwotę 320 tys. zł. Aktualnie Emitent jest właścicielem akcji stanowiących 55% udziałów w kapitale zakładowym tego podmiotu. Zbycie akcji nastąpiło na rzecz inwestora finansowego, który ma pomóc w dalszym rozwijaniu spółki, co powinno przełożyć się na jej jeszcze dynamiczniejszy wzrost. OUTDOORZY S.A. zajmują się sprzedażą internetową sprzętu outdoorowo-turystycznego poprzez własne portale. Spółka jest już rentownym podmiotem i stale rozbudowuje portfolio oferowanego asortymentu o nowe produkty, które cechują się bardzo wysoką jakością.

„Planujemy rozwinąć ofertę rowerową Outdoorów już nie tylko o same akcesoria, ale także i o same rowery. Będziemy również dążyli do utrzymania oraz dalszego rozwoju sprzedaży z naszymi odbiorcami zagranicznymi poprzez sklep Amazon. Zamierzamy aktywnie inwestować w unowocześnienie naszego internetowego kanału sprzedaży, m.in. zmieniając platformę sklepową oraz wygląd strony sklepowej, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu sprzedaży, dzięki lepszej użyteczności strony i jej dopasowaniu do różnych urządzeń.” – podsumowuje Starko.

 Po trzech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 jednostkowy zysk netto Spółki wyniósł 268 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży kształtujących się na poziomie 12.570 tys. zł. Z kolei Grupa Kapitałowa Robinson Europe S.A. zanotowała w tym okresie zysk netto w wysokości ponad 350 tys. zł, a wartość sprzedaży sięgnęła blisko 16.698 tys. zł. Znaczący wpływ na wzrost przychodów Emitenta w ujęciu rdr. ma skuteczne realizowanie założeń przyjętego planu rozwoju.

W marcu 2015 r. obligacje Robinson Europe S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst. Spółka z przeprowadzonej emisji pozyskała 1.027 tys. zł, które przeznaczyła m.in. na rozwój swojej głównej linii biznesowej wędkarstwo poprzez zwiększenie zatowarowania magazynu oraz rozszerzenie asortymentu produktów o nowe specjalistyczne marki. Wyemitowane papiery dłużne są zabezpieczonymi obligacjami trzyletnimi o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym WIBOR3M + marża w wysokości 7,00% w skali roku.

Spółka Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej.