Robinson Europe S.A. utrzymuje wzrost przychodów i rentowności

GPW Dzwon giełdowy

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zanotowała w 1 kw. roku obrotowego 2016/2017 ponad 36% wzrost przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2015/2016. Emitent osiągnął również dodatni wynik na poziomie EBITDA i planuje wypłacić dywidendę.

Spółka wypracowała w 1 kw. roku obrotowego 2016/2017 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.748 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wyniosły one 2.016 tys. zł. Robinson Europe S.A. wyraźnie obniżyła także stratę netto do poziomu 103 tys. zł z 488 tys. zł oraz odnotowała zysk EBITDA w kwocie 24 tys. zł wobec straty w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego sięgającej 335 tys. zł. Kluczowy wpływ na wyraźny wzrost przychodów Emitenta miało umacnianie pozycji rynkowej w branży wędkarskiej i zwiększenie sprzedaży w tym segmencie na rynku polskim o 58% w ujęciu rdr. Spółce udało się także wygenerować ponad 20% poprawę wyników sprzedażowych w dziale wędkarstwa na rynkach Unii Europejskiej. Robinson Europe S.A. z powodzeniem realizuje przyjęte plany marketingowe i handlowe, dzięki czemu jest w stanie osiągać coraz wyższe przychody oraz rentowności. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia osiągnięte wyniki finansowe.

„Udało nam się znacząco zwiększyć dostępność towaru oraz zrealizować kontraktacje z naszymi odbiorcami, co przełożyło się na wzrost przychodów i bardzo dobre rozpoczęcie roku. Bardzo mocno pracowaliśmy nad rozbudową oferty handlowej o sprzęt, który cechuje się wysoką jakością i nowoczesnym designem. Prowadziliśmy także działania w zakresie uporządkowania naszej oferty w oparciu o poszczególne metody połowu, wprowadzając do każdego segmentu własną markę. Dużym sukcesem zakończyły się również prace nad usprawnieniem organizacji wewnętrznej w obszarze obsługi klientów oraz optymalizacji procesów magazynowych. Jesteśmy przekonani, że w najbliższych kwartałach podtrzymamy obecne tempo rozwoju Spółki.” – wyjaśnia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Robinson Europe S.A. miała w roku obrotowym 2015/2016 371 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 14.661 tys. zł. Natomiast zysk Spółki na poziomie EBITDA sięgnął 1.127 tys. zł. Zanotowanie przez Emitenta progresji wyników finansowych było możliwe przede wszystkim poprzez efektywną rozbudowę oferty produktowej w segmencie wędkarstwa. Obecne działania Emitenta są zorientowane na utrzymaniu wysokiej dynamiki rozwoju tego segmentu oraz planowanym wydzieleniu segmentu sportowego. Na podstawie przeprowadzonej wyceny wartość działu sportowego Robinson Europe S.A. została oszacowana na kwotę ponad 1.034 tys. zł. Bardzo dobre wyniki finansowe Spółki oraz jej stabilna sytuacja ekonomiczna skłoniły Zarząd do podjęcia Uchwały o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2015/2016 w wysokości 0,05 zł na akcję.

„Osiągnięte wyniki finansowe utwierdzają nas w przekonaniu o słuszności przyjętej strategii rozwoju oraz motywują cały zespół do dalszej wytężonej pracy. Duże znaczenie dla poprawy rentowności ma oczywiście optymalizacja kosztów działalności, nad czym konsekwentnie pracujemy. Po raz pierwszy w historii możemy wypłacić dywidendę, co, mam nadzieję, pozwoli nam zapoczątkować nową politykę dywidendową. Wierzę, że pozwoli to także zwiększać zaufanie i zainteresowanie wśród obecnych Akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów.” – podkreśla Paweł Busz.