Rośnie optymizm wśród mikro- i małych firm w zachodniopomorskim

0

W skali kraju, w mikro i małych firmach po raz pierwszy od ośmiu lat dominują optymiści – takie wyniki przynosi ósmy już raport o sytuacji mikro i małych firm przygotowywany przez Bank Pekao S.A. W województwie Zachodniopomorskim optymizm wśród przedsiębiorców rośnie, ale po raz pierwszy wskaźnik koniunktury jest poniżej ogólnopolskiej średniej.

Można śmiało powiedzieć, że mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa stanowią sól polskiej gospodarki. Podmioty te stanowią 99% wszystkich aktywnych firm działających w Polsce (odpowiednio: 1,84 mln mikrofirm i 57 tys. małych przedsiębiorstw), zatrudniają 52% wszystkich pracujących w polskich firmach (3,7 mln i 1,2 mln osób), generują przychody o wartości ponad 1 474 mld złotych (36% wszystkich przychodów w sektorze przedsiębiorstw) oraz wypracowały zysk brutto w wysokości 189 mld złotych (56% zysku brutto w sektorze przedsiębiorstw). Dlatego od ośmiu lat Bank Pekao S.A. uważnie śledzi nastroje tych przedsiębiorców.

W ostatnim roku, w skali krajowej nastroje wśród najmniejszych przedsiębiorców są wyjątkowe dobre i na historycznie wysokim poziomie. Ogólny Wskaźnik Koniunktury w 2017 r. – główny miernik nastroju przedsiębiorców będący wynikiem raportu – nie tylko zwiększył się̨ w stosunku do roku 2016, ale był najwyższy w historii badań: po raz pierwszy przekroczył barierę̨ 100 punktów, czyli poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści (w całym badaniu wskaźniki mogą przyjmować wartości od 50 do 150, gdzie 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”). W stosunku do poprzedniego roku, odnotowano poprawę nastrojów przedsiębiorców we wszystkich ośmiu skalach mierzących różne aspekty działalności gospodarczej: ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży, zatrudnienie, sytuacja firmy, przychody firmy, wynik finansowy, oczekiwanie na zapłatę, dostępność finansowania zewnętrznego.

Mikro i małe firmy nie boją się też wyzwań związanych z wejściem na zagraniczne rynki. Spośród ankietowanych podmiotów eksportem zajmuje się 37% małych firm i 16% mikroprzedsiębiorstw. Poszerzanie rynków zbytu, przekłada się na bardziej optymistyczne postrzeganie przyszłych przychodów i daje poczucie stabilności. Przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową bardziej niż inni przedsiębiorcy patrzą optymistycznie na prognozy swoich przychodów w ogóle (113,4 pkt).

Czytaj również:  Polacy wymieniają telewizor średnio co sześć lat. Kupują coraz większe i droższe

Tegoroczny raport zgłębiał też kwestie innowacyjności i technologii cyfrowych w kontekście mikro- i małych przedsiębiorstw. Również w tym aspekcie wyniki były optymistyczne – odnotowano rekordowy odsetek firm młodych (do 3 lat) wdrażających innowacje produktowe (35,6%) – wzrost o 8% w stosunku do poprzedniego okresu badań. W większości (53%) były to projekty do 10 000 zł.  

Z ponad 7000 ankietowanych przez Bank Pekao S.A. mikro- i małych przedsiębiorstw, 418 było zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim.