Rośnie zainteresowanie polisami na życie

ergo hestia

Pandemia zachwiała poczuciem bezpieczeństwa Polaków. W związku z tym coraz więcej osób skłania się do zakupu ubezpieczenia na życie i zdrowie. Prawie co drugi Polak w ciągu ostatniego półrocza rozważał lub zdecydował się na zakup takiej polisy – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia[1] na zlecenie firmy ubezpieczeniowej ERGO Hestia. 63% z nas najchętniej kupiłaby ubezpieczenie na życie i zdrowie u agenta ubezpieczeniowego. Często jednak nie wiemy, jakiego typu ochronę mogą zapewnić nam takie polisy.

Pandemia obudziła w nas liczne niepokoje związane ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem finansowym. Jak pokazują badania, najczęściej boimy się poważnej choroby (70%) oraz braku pracy (61%). W równym stopniu niepokoje wzbudza u nas możliwość choroby lub utraty najbliższych – rodziców oraz dzieci, a także wypadku. Każdą z tych kategorii wskazało 37% badanych. O dzieci częściej boją się kobiety (44%) niż mężczyźni (30%). Obawy skłaniają nas ku większej ostrożności i podejmowania działań w celu zabezpieczenia finansowego. Aż 66% Polaków deklaruje, że oszczędza w związku z obawą o najbliższą przyszłość. 58% jako formę zabezpieczenia traktuje pracę zarobkową. Równocześnie blisko połowa Polaków (46%) w ciągu ostatniego półrocza rozważało lub zdecydowało się na zakup polisy na życie.

Rosnie zainteresowanie polisami na zycie

W obliczu niepewności wywołanej przez epidemię, coraz więcej osób zastanawia się nad swoją przyszłością oraz zabezpieczeniem bliskich, dostrzegając zalety ubezpieczeń na życie. Równocześnie mamy bardzo niską świadomość tych produktów ubezpieczeniowych. Niewiele osób kojarzy tego typu polisę również z zapewnieniem środków finansowych w przypadku poważnego zachorowania czy następstw wypadków” – komentuje Sylwester Poniewierski, zastępca dyrektora w Departamencie Ubezpieczeń Detalicznych w ERGO Hestii.

Niska świadomość

Choć w ostatnich miesiącach wykazujemy większe zainteresowanie ubezpieczeniami na życie i zdrowie, często nie do końca wiemy, jakiego typu ochronę mogą zapewnić nam tego typu polisy. 64% prawidłowo wskazuje, że ubezpieczenie na życie i zdrowie może zapewnić świadczenie rodzinie w przypadku śmierci osoby objętej ochroną. Jednak już nieco ponad połowa ankietowanych (54%) utożsamia ubezpieczenie na życie i zdrowie z ochroną w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi. Wiedzę o tym, że ubezpieczenie na życie i zdrowie może zapewnić odszkodowanie w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak rak, wylew czy udar, posiada nieco połowa ankietowanych (51%). Rzadko wiążemy też tego typu polisy z możliwością otrzymania odszkodowania w przypadku wypadku lub utraty dziecka (31%). 15% ankietowanych nie jest w ogóle w stanie wskazać, co może dać ubezpieczenie na życie i zdrowie.

Po polisę do agenta

Niska świadomość ubezpieczeń życiowych może rzutować na sposób, w jaki zawieramy tego typu umowy. Polacy są w większości tradycjonalistami, jeżeli chodzi o sposób zakupu ubezpieczenia na życie. 63% udałoby się w tym celu do agenta ubezpieczeniowego, choć aż 17% osób w tej grupie zdecydowałoby się na kontakt z agentem przez internet lub telefon. Z kolei 26% ankietowanych deklaruje, że chętnie kupiłoby taką polisę bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, korzystając ze zdalnych form kontaktu. Jedynie 9% poradziłoby się doradcy w banku. Tylko 2% ankietowanych wskazało inne formy zakupu, do których można zaliczyć np. porównywarki internetowe.

Budżet, który możemy przeznaczyć na zakup ubezpieczenia na życie jest bardzo zróżnicowany. 21% ankietowanych mogłaby przeznaczyć na ten cel do 50 zł rocznie, 31% ankietowanych 50-100 zł, a 20% od 100 do 300 zł. 16% deklaruje, że wydałaby kwotę powyżej 300 zł. 12% chciałoby kupić polisę, ale nie jest w stanie przeznaczyć na nią żadnego budżetu. coraz więcej osób skłania się do zakupu ubezpieczenia na życie i zdrowie

Wyniki badania pokazują też, jakie kwoty zapewniłyby Polakom poczucie minimalnego bezpieczeństwa, gdyby znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 30% badanych poczułoby się bezpiecznie z kwotą 50 tys. zł na koncie, a 33% badanych z min. 100 tys. zł. Oznacza to, że posiadając oszczędności na poziomie 50-100 tys. zł, aż 63% rodaków czuje się zabezpieczona finansowo. 21% zyskałoby takie przeświadczenie mając 500 tys. zł oszczędności, a 10% 1 mln złotych. 6% deklaruje, że poczucie bezpieczeństwa dałaby im dopiero kwota na poziomie 1 mln zł lub więcej. Jak wybrać ubezpieczenie na życie i zdrowie

Jak wybrać ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Kupując ubezpieczenie na życie i zdrowie warto zwrócić uwagę na możliwość objęcia ochroną nie tylko siebie, ale i swoich najbliższych. Istotne kwestie przy wyborze ubezpieczenia to także zakres i suma ubezpieczenia” – komentuje Sylwester Poniewierski. „Wybierając polisę musimy zdecydować, czy celem jest zabezpieczenie naszych najbliższych w sytuacji, gdy nas zabraknie, czy także zapewnienie sobie finansowego wsparcia, jeżeli ulegniemy wypadkowi lub poważnie zachorujemy. Choroby mogą pozbawić nas możliwości zarabiania i wymagać dodatkowych nakładów finansowych niezbędnych do powrotu do zdrowia. Ten drugi element jest szczególnie ważny, kiedy liczy się czas i dodatkowe środki finansowe na leczenie w niepublicznej służbie zdrowia” – radzi ekspert ERGO Hestii ds. ubezpieczeń na życie.

Warunki wypłaty świadczenia

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie jest ochrona zdrowia i życia ubezpieczonego. W ramach warunków polisy ubezpieczyciel może zapewniać wypłatę świadczenia w sytuacji śmierci, następstw wypadku (w tym złamań czy poważnego uszkodzenia ciała), jak i poważnych zachorowań.

Ochrona dla siebie i rodziny

Ochroną w ramach ubezpieczenia na życie i zdrowie możemy objąć siebie, ale też osoby bliskie, takie jak małżonek lub partner. Oferowane są też często z rozszerzeniami, takimi jak np. ubezpieczenia zdrowia i życia dzieci. Przed wyborem polisy warto się zastanowić, która z tych kategorii jest dla nas najważniejsza i którą w związku z tym warto wykupić.

Suma ubezpieczenia

Kluczowa przy wyborze ubezpieczenia na życie i zdrowie jest również suma ubezpieczenia, czyli kwota jaką możemy maksymalnie otrzymać od ubezpieczyciela w przypadku szkody. Jej wysokość wpływa również na wysokość składki.

Przed 30-tką

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i zdrowie wiąże się z oceną naszego stanu zdrowia, więc korzystne jest zawarcie takiej umowy relatywnie wcześnie. Dzięki temu pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość sumy ubezpieczenia czy składki.

[1]  Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI we wrześniu 2020 r., na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku 18-65 lat