Rozpoczynają się zapisy w ramach transzy Zarządu na oferowane akcje EKO-OZE S.A. w ramach emisji akcji serii O

Mariusz Kowalewski, Członek Zarządu EKO OZE S.A.
Mariusz Kowalewski, Członek Zarządu EKO OZE S.A.

Notowana na NewConnect Spółka EKO-OZE S.A. rozpoczyna przyjmowanie zapisów w ramach transzy zaproszeń kierowanych przez Zarząd na akcje serii O. Spółka zamierza w ramach oferty publicznej akcji pozyskać do ok. 6,2 mln zł, które planuje przeznaczyć na rozwój działalności w branży OZE, w szczególności na budowę, zgodnie z przedstawionymi przez Spółkę założeniami, parku fotowoltaicznego w miejscowości Brzeziny koło Łodzi poprzez potencjalną spółkę zależną Metis Electric Sp. z o.o., w której Spółka planuje nabyć udziały po zakończeniu oferty akcji serii O. Emisja akcji jest jednym z elementów nowej Strategii Rozwoju na lata 2021-2024, która zakłada wejście oraz rozwój Spółki w branży OZE. Akcje serii O w ramach rozpoczętej dzisiaj transzy zostaną zaoferowane inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie akcji jest Dom Maklerski INC S.A. Zapisy trwają do 19 kwietnia br.

EKO-OZE S.A. prowadzi obecnie działania mające na celu rozpoczęcie działalności na rynku odnawialnych źródeł energii. 27 września ubiegłego roku. Spółka opublikowała założenia nowej strategii rozwoju, które zakładają:

 • Wejście Spółki w segment fotowoltaiki;
 • Prowadzenie projektów fotowoltaicznych, bezpośrednio przez Spółkę jak i podmioty, w których Spółka będzie udziałowcem;
 • Realizacja parków fotowoltaicznych oraz współpraca z producentami paneli i osprzętu segmentu fotowoltaiki, a także montaż parków fotowoltaicznych;
 • Przygotowanie dokumentacji związanych z projektowaniem i tworzeniem parków fotowoltaicznych;
 • Akwizycje w zakresie fotowoltaiki;
 • Wejście Spółki w obszar przetwarzania i zarządzania odpadami.

– Środki z emisji pozwolą nam na rozpoczęcie realizacji założeń opublikowanej strategii. Jednym z nich jest zapłata drugiej transzy za udziały w spółce realizującej duży park fotowoltaiczny w Brzezinach pod Łodzią. Jest to jeden z najbardziej nasłonecznionych terenów w Polsce, w związku z czym stanowi on idealny obszar na inwestycje fotowoltaiczne. Jednocześnie przepisy, które weszły w życie z początkiem kwietnia mogą stanowić dużą szansę dla projektów farmowych oraz parków PV – komentuje Mariusz Kowalewski, Członek Zarządu EKO OZE S.A.

Spółka planuje częściowo sfinansować wybudowanie nowej farmy fotowoltaicznej przez potencjalną spółkę zależną na działce o powierzchni 10,051 ha, wydzierżawionej od Urzędu Miasta Brzeziny na przynajmniej 29 lat przez drugiego właściciela spółki celowej. Realizacja inwestycji będzie przebiegać w 2 niezależnych etapach. Każdy z nich zakończy się oddaniem do użytku farmy fowotoltaicznej o mocy 3,2 MW w pierwszym etapie i 4 MW w drugim.

Oferta publiczna akcji Spółki serii O z uwzględnieniem prawa poboru zakłada emisję do 41.573.865 nowych akcji po cenie emisyjnej 0,15 zł. Pozyskane środki Spółka zamierza przeznaczyć na realizację następujących celów :

 • Sfinalizowanie umowy z udziałowcami Metis Electric sp. z o.o. – zapłata II raty ceny za 50% udziałów tej spółki od trzech obecnych jej udziałowców;
 • Częściowe sfinansowanie budowy pierwszego etapu parku fotowoltaicznego przez potencjalną spółkę zależną w miejscowości Brzeziny koło Łodzi o mocy 3,2 Docelowa moc całej inwestycji ma wynieść 7,2 MW;
 • Zakup paneli fotowoltaicznych, falowników, a także osprzętu do montażu oraz produktów z segmentu magazynowania i zarządzania energią, w tym m.in. osprzęt i instalacje elektroniczne i energetyczne – zwiększenie stanu zapasów;
 • Przejęcia spółek z gotowymi projektami farm fotowoltaicznych oraz spółek z segmentu magazynowania i zarządzania energią, w tym m.in. w osprzęt i instalacje elektroniczne i energetyczne;
 • Finansowanie bieżącej działalności Spółki.

– Po zakończeniu zapisów dla naszych Akcjonariuszy posiadających prawo poboru rozpoczynamy zapisy dla inwestorów, których zaprosimy do oferty. Otrzymać zaproszenie od Zarządu może każdy, kto zawrze z Domem Maklerskim INC bezpłatną umowę przyjmowania i przekazywania zleceń. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaproszenia z naszej strony zachęcamy do kontaktu z Domem Maklerskim INC, który pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie i przeprowadzi Państwa przez całą procedurę informuje Mariusz Kowalewski.

Zapisy w ramach transzy Zarządu będą trwały do 19 kwietnia br. Osoby zainteresowane udziałem w ofercie powinny wejść na stronę Domu Maklerskiego INC (https://dminc.pl/kontakt) oraz napisać wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego z informacją o chęci zapisu na akcje EKO OZE S.A. serii O.

Strony poświęcone emisji: http://ekoozesa.pl/oferta-publiczna, https://dminc.pl/eko-oze

Szczegółowy harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii O:

Harmonogram Oferty
18 listopada 2021 r. Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii O
22 listopada 2021 r. Dzień Prawa Poboru
17 marca 2022 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego
18 marca 2022 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
1 kwietnia 2022 r. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
12 kwietnia 2022 r. Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
13 kwietnia. – 19 kwietnia 2022 r. Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
20 kwietnia 2022 r. Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

Zapisy na akcje serii O będą mogły być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym z dnia 17 marca 2022 r. dostępnym pod adresami: http://ekoozesa.pl/oferta-publiczna,  https://dminc.pl/eko-oze