Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej – sierpień 2018 r.

raport

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w sierpniu 2018 roku. Z raportu wynika, że w tym okresie zmonitorowano 160 wyników postępowań przetargowych w sektorze finansowo-bankowym. Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 169,6 mln zł.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Zebrane i opracowane przez serwis Pressinfo.pl dane pokazują, że sierpień jest kolejnym miesiącem, w którym nastąpił wzrost ogłoszeń o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego w sektorze bankowym.  W analizowanym okresie jest to nieco ponad 12 procent w relacji miesięcznej względem lipca. Trend wzrostowy obserwowany jest od czerwca 2018r. Niewątpliwie przyczyniły się do tego inwestycje budowlano- drogowe w sektorze publicznym, które nasiliły się w ostatnich miesiącach.

Największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży finansowo-bankowej ogłosili organizatorzy z województwa mazowieckiego – 19, natomiast województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę zamówień jest podlaskie. Zamawiający pochodzący z tego regionu przeznaczyli na realizację kontraktów publicznych łącznie ponad 27 mln zł. Analizując rynek zamówień publicznych w sektorze finansowo – bankowym w sierpniu 2018 roku, należy zauważyć, że najefektywniejszy w tym okresie był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Jego oferty zostały wybrane do realizacji 11 zamówień publicznych.

Najdroższy przetarg, którego wynik opublikowano w sierpniu dotyczył Zaciągnięcia kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 51 768 413,00 PLN. Przetarg ten został ogłoszony przez Urząd Miasta Suwałki. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. i wyniosła 20 969 139,18 zł.