Rozwiązania Asseco gotowe do współpracy z eWUŚ

0

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia placówkom medycznym system informatyczny eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), który od stycznia 2013 roku posłuży do elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców.

System eWUŚ umożliwi placówkom ochrony zdrowia, mającym umowy z NFZ, dostęp on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Pozwoli to na szybkie sprawdzenie, czy pacjent jest uprawniony do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Skorzystanie z systemu eWUŚ wymaga integracji z rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi przez szpitale i przychodnie. Sprawne uruchomienie nowej funkcjonalności warto poprzedzić próbnym uruchomieniem nowej funkcji jeszcze w grudniu 2012 roku. Proces ten toczy się już w kilku województwach, jednak do uruchomienia eWUŚ powinny jak najszybciej przystąpić wszystkie placówki medyczne.

– Systemy Asseco są gotowe do współpracy z eWUŚ. Nasi klienci mogą więc jeszcze w tym roku dokonać instalacji i konfiguracji niezbędnych składników, aby upewnić się, że komunikacja z systemem eWUŚ (usługa sieciowa udostępniana przez NFZ) odbywa się bez zakłóceń. Warto też jeszcze w grudniu zdefiniować grupę użytkowników z dostępem do systemu eWUŚ na etapie rejestracji pacjenta i pobierania potwierdzenia uprawnień. Zachęcam do tego serdecznie, gdyż od podjęcia tych działań zależy ocena szpitali i przychodni przez pacjentów, którzy oczekują sprawnej obsługi – mówi Krzysztof Groyecki, Dyrektor Zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland.

Wprowadzenie elektronicznej weryfikacji świadczeniobiorców zdecydowanie ułatwi i przys-pieszy rejestrację pacjentów w przychodniach oraz ich przyjmowania do szpitali. System eWUŚ pozwoli personelowi szpitali i przychodni sprawdzanie statusu uprawnień ubezpieczeniowych pacjentów na bieżąco, za pomocą łącza internetowego. Pacjent udając się do lekarza będzie mógł zabrać ze sobą jedynie dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Dzięki wdrożeniu systemu eWUŚ pacjenci będą zwolnieni z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA).

Dla placówek medycznych nie mniej ważne jest uproszczenie rozliczeń z NFZ. Jest to kolejny powód, dla którego powinny one uruchomić elektroniczną weryfikację świadczeniobiorców jak najszybciej. Koszty leczenia pacjenta zweryfikowanego za pomocą systemu eWUŚ Fundusz pokryje nawet wówczas, gdy system potwierdzi uprawnienia pacjenta, a okaże się, że nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Wówczas to na Funduszu, a nie na placówce, spoczywać będzie obowiązek windykacji kosztów leczenia.

Czytaj również:  Programy lekowe – zarządzenie NFZ łamie prawo