Wyniki Rainbow Tours po trzech kwartałach 2012

Rainbow Tours
Rainbow Tours

W skonsolidowanym raporcie kwartalnym opublikowanym 14.11.2012 Rainbow Tours podsumował swoje wyniki. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez całą Grupę Kapitałową wyniosły 522,2 mln złotych i są wyższe od analogicznego okresu w roku ubiegłym o 42,6% natomiast przychody jednostki dominującej osiągnęły wynik 504 mln złotych.

Kolejne upadłości biur podróży oraz linii OLT Express te nie miały wpływu na działalność spółki oraz jej wynik finansowy. Dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. upadek przewoźnika nie miał znaczenia ze względu na marginalny charakter współpracy (około 2 % lotów tygodniowych ze wszystkich lotów czarterowanych). Po upadku Sky Clubu szczególnie Rainbow Tours S.A. oraz Bee&Free odnotowały znaczący wzrost rezerwacji na imprezy rozpoczynające się od lipca do października. Wpływ tego zjawiska wyraźnie jest widoczny w przychodach.

Grupa Kapitałowa odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. Po 9 miesiącach 2012 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 522, 2 mln zł, podczas gdy w okresie analogicznym 2011 roku sprzedaż zamknęła się kwotą 366,1 mln zł. Wzrost wyniósł 42,6 % i jest zdeterminowany głównie wzrostem przychodów w spółce dominującej. W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa wygenerowała zysk netto w wysokości 5,5 mln zł. W wynikach największy wkład miał III kwartał, ze względu na szczyt sprzedaży oferty wakacyjnej. W tym okresie obroty wyniosły 302,5 mln złotych, czyli o 87,4 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym.