Rozwój rynku autonomicznych robotów mobilnych

Rozwój rynku autonomicznych robotów mobilnych 2

Mobile Industrial Robots (MiR), czołowy producent autonomicznych robotów mobilnych (AMR), poinformował, że na przestrzeni ostatnich miesięcy roboty MiR wdrożyły organizacje z różnych sektorów i o różnej skali działania, m.in. Schneider Electric w zakładach w Polsce, Bułgarii, Francji i we Włoszech, chiński oddział przedsiębiorstwa farmaceutycznego Novo Nordisk, hiszpańska fabryka TB Spain Injection zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz amerykański zakład Bossard – lider na rynku elementów złącznych. Kluczowe rezultaty robotyzacji wymieniane przez użytkowników to przede wszystkim optymalizacja kosztów i efektywności transportu wewnętrznego, a także szansa na zaangażowanie personelu w inne obszary.Rozwój rynku autonomicznych robotów mobilnych

Rynek CEE – 10% udziału w globalnej sprzedaży 2020

W 2020 MiR wzmocnił sieć partnerską w regionie CEE, zarówno od strony dystrybutorów – nowi partnerzy (Słowacja i Węgry), jak i integratorów systemów. Najbardziej aktywne segmenty w zakresie wdrażania AMR to motoryzacja i branże pokrewne, jednak bardzo wyraźne jest zapotrzebowanie ze strony sektora FMCG i logistyki. Poza firmami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier zdecydowanie przyspieszyła Rumunia. Aktualnie udział regionu CEE w łącznej, globalnej sprzedaży robotów Mobile Industrial Robots to 10%.

„Ten rok pokazał, jak bardzo procesy produkcyjne są narażone na przestoje w wyniku nieprzewidzianych sytuacji. Robotyzacja zapewnia elastyczność i gwarantuje stabilne działanie pomimo niekorzystnych warunków. Obserwujemy zdecydowanie wyższe zainteresowanie automatyzacją intralogistyki, także w kontekście nowym wymogów bezpieczeństwa i higieny, oraz aplikacji związanych z dezynfekcją przestrzeni. Spodziewamy się, że przyszły rok będzie bardzo intensywny” – mówi Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie CEE, Mobile Industrial Robots.

W Polsce MiR oferuje swoje roboty poprzez dwóch dystrybutorów – krakowską firmę ASTOR oraz wrocławską ProCobot.

Rynek AMR i AGV warty 1,9 mld USD

Według raportu World Robotics 2020, Service Robots, Międzynarodowej Federacji Robotyki[1], pod koniec 2019 r. wartość sprzedaży robotów logistycznych wyniosła 1,9 mld USD. Firmy i organizacje na całym świecie kupiły 75 tys. autonomicznych robotów mobilnych i systemów AGV – o 42% więcej niż w roku poprzednim. IFR szacuje, że wzrost sprzedaży w tym segmencie w 2020 roku utrzyma się na podobnym poziomie. Kluczowe trendy wpływające na rynek to cyfryzacja produkcji, elastyczne modele RaaS (Robot as a Service, robot jako usługa) oraz zainteresowanie autonomiczną dezynfekcją.

„Autonomiczne roboty mobilne są wykorzystywane zarówno w magazynach, jak i nowoczesnych zakładach przemysłowych. Koniec 2019 roku oraz 2020 rok to także zdecydowany wzrost wykorzystania robotów AMR w obszarze dezynfekcji różnego rodzaju pomieszczeń – w segmencie opieki zdrowotnej, przemyśle i różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej. Pokazuje to jak uniwersalną i elastyczną platformą są roboty AMR – w zależności od potrzeb mogą stanowić wsparcie w praktycznie każdym sektorze” – mówi Søren E. Nielsen, prezes Mobile Industrial Robots.

IFR podkreśla, że roboty AMR są odporne na silne substancje oraz światło UV – dzięki temu mogą stale dezynfekować wybrane obszary, bez narażania personelu. Z kolei w zakładach przemysłowych i magazynach AMR podnoszą efektywność transportu wewnętrznego, obniżają koszty intralogistyki oraz zapewniają bezpieczeństwo, szczególnie w dynamicznym otoczeniu.

[1] International Federation of Robotics, World Robotics 2020, Service Robots