RP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie

0

Stopy procentowe bez zmian, zadecydowała RPP na wrześniowym posiedzeniu.

Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 2-3 września postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 2,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,00 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 1,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 2,75 proc. w skali rocznej.

Czytaj również:  W 2018 roku banki udzieliły ponad 212 tys. kredytów hipotecznych. Czy znów mamy boom?