RPP pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie

NBP RPP

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe w Polsce bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu RPP kolejny raz zwraca uwagę na globalne spowolnienie gospodarcze jako istotny czynnik dezinflacyjny. Na lokalnym podwórku RPP w I kw. 2024 r. spodziewa się „istotnego” spadku dynamiki inflacji konsumenckiej. Swoje przewidywania opiera na osłabionej koniunkturze gospodarczej, spadku presji inflacyjnej za granicą, słabym popycie oraz umocnieniu kursu złotego.

Natomiast pogląd RPP na drugą połowę roku jest zgoła inny, a na inflację w tym okresie duży wpływ będzie miała polityka obecnego rządu. Jak zauważa RPP „przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć.”. Jako kolejny istotny czynnik proinflacyjny wskazana jest podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń (między innymi podwyżki płac dla sektora publicznego).

Na raczej spodziewaną decyzję RPP bez większych zmian reagują giełda, kurs złotego oraz rentowności obligacji skarbowych. Dopiero kolejne posiedzenia RPP, poprzedzone istotnymi danymi makro, nowymi prognozami makro oraz decyzjami rządu w zakresie „polityki cenowej” przyniosą rozstrzygnięcia

Szymon Gil, Makler Michael / Ström Dom Maklerski