RPP utrzymuje poziom stóp procentowych – czy to definitywny koniec cyklu podwyżek?

Stanisław Gomułka, główny ekonomista BBC
Stanisław Gomułka, główny ekonomista BBC

Rada Polityki Pieniężnej kolejny miesiąc utrzymała stopy procentowe
na niezmienionym poziomie. Ostatnia zmiana stóp procentowych miała miejsce dokładnie 8 miesięcy temu – we wrześniu 2022 roku. Główna stopa referencyjna NBP w maju nadal wynosić będzie 6,75 proc. Czy to definitywny koniec podwyż
ek? Decyzje RPP komentuje główny ekonomista Business Centre Club prof. Stanisław Gomułka.

Tak jak przewidywało większość analityków, w tym główny ekonomista Business Centre Club Stanisław Gomułka Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas majowego posiedzenia po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienieniom poziomie. Według ekonomistów taki stan rzeczy będzie miał miejsce przez kolejne miesiące i oznaczać może zakończenie cyklu podwyżek. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach referencyjna stopa wynosić będzie w maju 6,75% proc., a pozostałe stopy w skali rocznej: stopa lombardowa – 7,25%, stopa depozytowa 6,25%, stopa redyskontowa weksli 6,80%, a stopa dyskontowa weksli 6,85%.

– Tak jak większość analityków przypuszczało RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, w szczególności stopę referencyjną NBP. Decyzja jest więc zgodna z konsensusem rynkowym. Jest ona kluczowa ze względu na to, że wpływa bezpośrednio na koszt kredytu. W najbliższych miesiącach koszt pieniądza pozostanie więc bez zmian na najwyższym od 2002 r. poziomie. W mojej ocenie, ale także w ocenie analityków rynku taka sytuacja będzie miała miejsce przez kolejne miesiące. – wskazuje prof. Stanisław Gomułka.

Polska polityka pieniężna kontra „świat”

W ubiegłym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla rynków były decyzje Rezerwy Federalnej USA (FED) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie poziomu stóp procentowych. Światowe banki centralne skupiają się przede wszystkim na ograniczaniu poziomu inflacji oraz sprowadzeniu inflacji do celu inflacyjnego 2%. Inflacja
w USA wynosi obecnie 5 proc., w strefie euro jest to zaś 7 proc.

W poprzednią środę amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała o kolejnej podwyżce stóp procentowych o 0,25 pkt proc. Jako powód podwyżki wskazano wciąż utrzymującą się wysoką inflację, powyżej celu FED. Poziom stóp procentowych w USA jest obecnie najwyższy od 2007 roku i jest to dziesiąta z rzędu podwyżka i trzecia z rzędu o 25 punktów bazowych. Po majowej podwyżce stopa funduszy federalnych w USA przewyższyła inflację CPI. Majowa decyzja jest zgodna z oczekiwaniami rynku, analitycy podkreślają także,
że decyzja może zakończyć trwający cykl podwyżek. Decyzje w sprawie stóp procentowych podjął także EBC, w miniony czwartek podniósł stopy o 25 punktów bazowych, uzasadniając to faktem, że inflacja zbyt długo pozostaje na podwyższonym poziomie. Po podwyżce stóp procentowych stopa depozytowa wynosi 3,25% i jest to najwyższy poziom od 2008 roku.

Zdaniem głównego ekonomisty BCC prof. Stanisława Gomułki:

– Banki centralne krajów ekonomicznie zaawansowanych (USA, UE, UK), podnosząc
w ostatnich 2-3 miesiącach stopy procentowe, utrzymują je na poziomie niewiele niższym niż inflacja, pomimo tego, że inflacja w tych krajach jest dużo niższa niż w Polsce. Strategia tych bank
ów to sprowadzenie inflacji stosunkowo szybko do celu inflacyjnego, który tam wynosi nie więcej niż 2%. W świetle podejmowanych decyzji RPP ma ewidentnie inny cel strategiczny na lata 20023 i 2024: obniżyć inflację w tym roku do około 10-12%,
a w przyszłym do około 5-7%. Dokładnie taka jest też ostatnia prognoza MFW dla Polski. Problemem dla RPP może być prognoza MFW wzrostu PKB w roku 2023: dla Polski 0,3%, dla kraj
ów zaawansowanych 1,3%, dla krajów doganiających 3.9%. Niemal recesyjna sytuacja gospodarcza powinna przekładać się na wzrost stopy bezrobocia i w konsekwencji na spadek presji płacowej. Ale jak dotąd takich zmian nie obserwujemy. W tej sytuacji prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych NBP w najbliższych kilkunastu miesiącach jest niewielkie, praktycznie bliskie zeru. Opinie większości członków RPP są jednak teraz zróżnicowane na temat czy i ewentualnie, kiedy obniżyć stopy procentowe. Prawdopodobieństwo takiej decyzji też wydaje się w najbliższych kilku miesiącach bliskie zeru.