Rusza nabór wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP”

PARP

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 9 maja startuje drugi w tym roku konkurs skierowany do firm z regionu Polski Wschodniej. Tym razem przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 3 miliony złotych na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie. Budżet w tym naborze wynosi 100 mln zł. Konkurs finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

dotacje na wzornictwo Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności ich produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej tych przedsiębiorców.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z regionu Polski Wschodniej, do którego zalicza się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 3 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł. Wkład własny wynosi minimum 15%.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, tj. w szczególności na:

– koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
– nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
– koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, , a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
– koszty usług szkoleniowych,
– koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wnioski w ramach programu można składać od 9 maja do 29 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00.

– W ramach oferty skierowanej konkretnie do regionu Polski Wschodniej wzornictwo wspierane jest już kolejny raz. Efektywny proces wzorniczy pozwala na wdrożenie nowych rozwiązań produktowych np. w zakresie wyglądu i funkcjonalności – przykładami mogą być przedmioty codziennego użytku jak linie mebli, linie odzieżowe czy opakowania spożywcze. „Wzornictwo w MŚP”, którego budżet w tym naborze wynosi 100 mln złotych, to okazja dla przedsiębiorców, by szerzej i lepiej prezentować swoje świetne pomysły rynkowi – powiedział prezes PARP, Dariusz Budrowski.
Szczegółowe informacje na temat konkursu „Wzornictwo w MŚP” znaleźć można na stronie PARP.