Rynek instrumentów pochodnych w czerwcu 2013 r.

0

W czerwcu br. wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,5 mln sztuk. Liczba otwartych pozycji na koniec czerwca br. wyniosła 197,9 tys. sztuk.

Kontrakty na WIG20

W czerwcu br. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 1,05 mln kontraktów, co stanowi wzrost o 2,48% w stosunku do czerwca 2012 r.
Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec czerwca br. wyniosła 103,8 tys. kontraktów.

Opcje

W czerwcu br. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 91,5 tys. opcji. Stanowiło to wzrost o 40,1% w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Od początku roku (styczeń-czerwiec) wolumen wyniósł 408,9 tys. opcji co stanowi wzrost o 37,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku;
Na koniec czerwca 2013 roku liczba otwartych pozycji na tym instrumencie wyniosła 35,9 tys. opcji.

Kontrakty na akcje

Wolumen obrotu kontraktami na akcje w czerwcu br. wyniósł 60,3 tys. kontraktów co stanowi wzrost o 54,8% w stosunku do czerwca 2012. Od początku roku wolumen obrotu wyniósł 373,5 tys. kontraktów co stanowi wzrost o 39,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku;

Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec czerwca br. wyniosła 9,1 tys.

Kontraktami na akcje o najwyższym miesięcznym wolumenie obrotu były:

LP Instrument bazowy Wolumen obrotu (w szt.) w czerwcu 2013 r.
1. PKO BP SA 20 822
2. KGHM SA 17 956
3. PKN ORLEN SA 6 849
4. PGE SA 2 877
5. PZU SA 2 575

Kontrakty na waluty

Wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł w czerwcu br. 314,9 tys. kontraktów co stanowiło 177,6% wzrost w stosunku do czerwca ubiegłego roku;

Najbardziej popularnym kontraktem walutowym w czerwcu 2013 roku był kontrakt na kurs USD/PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 254,8 tys. kontraktów, co stanowiło 81,0% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi;

Czytaj również:  Niepokój na rynkach pcha w górę franka, a osłabia złotego

Liczba otwartych pozycji na kontraktach na waluty koniec czerwca 2013 roku wyniosła 38,8 tys. kontraktów.