Rynek instrumentów pochodnych w czerwcu 2013 r.

0

W czerwcu br. wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,5 mln sztuk. Liczba otwartych pozycji na koniec czerwca br. wyniosła 197,9 tys. sztuk.

Kontrakty na WIG20

W czerwcu br. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 1,05 mln kontraktów, co stanowi wzrost o 2,48% w stosunku do czerwca 2012 r.
Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec czerwca br. wyniosła 103,8 tys. kontraktów.

Opcje

W czerwcu br. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 91,5 tys. opcji. Stanowiło to wzrost o 40,1% w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Od początku roku (styczeń-czerwiec) wolumen wyniósł 408,9 tys. opcji co stanowi wzrost o 37,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku;
Na koniec czerwca 2013 roku liczba otwartych pozycji na tym instrumencie wyniosła 35,9 tys. opcji.

Kontrakty na akcje

Wolumen obrotu kontraktami na akcje w czerwcu br. wyniósł 60,3 tys. kontraktów co stanowi wzrost o 54,8% w stosunku do czerwca 2012. Od początku roku wolumen obrotu wyniósł 373,5 tys. kontraktów co stanowi wzrost o 39,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku;

Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec czerwca br. wyniosła 9,1 tys.

Kontraktami na akcje o najwyższym miesięcznym wolumenie obrotu były:

LP Instrument bazowy Wolumen obrotu (w szt.) w czerwcu 2013 r.
1. PKO BP SA 20 822
2. KGHM SA 17 956
3. PKN ORLEN SA 6 849
4. PGE SA 2 877
5. PZU SA 2 575

Kontrakty na waluty

Wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł w czerwcu br. 314,9 tys. kontraktów co stanowiło 177,6% wzrost w stosunku do czerwca ubiegłego roku;

Najbardziej popularnym kontraktem walutowym w czerwcu 2013 roku był kontrakt na kurs USD/PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 254,8 tys. kontraktów, co stanowiło 81,0% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi;

Czytaj również:  Kredytobiorcy mogą na razie spać spokojnie. Dobra kondycja gospodarki powinna utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca roku

Liczba otwartych pozycji na kontraktach na waluty koniec czerwca 2013 roku wyniosła 38,8 tys. kontraktów.