Rynek nieruchomości komercyjnych złapie oddech dopiero w drugiej połowie 2024 r.?

Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO

Targi EXPO Real w Monachium to znaczące wydarzenie na europejskim rynku inwestycji nieruchomościowych, które co roku przyciąga przedsiębiorców, inwestorów oraz przedstawicieli sektora publicznego. Podobnie jak w latach poprzednich podczas trzech dni wydarzenia omawiano kluczowe trendy, szanse, jak i wyzwania stojące przed sektorem nieruchomości komercyjnych. Renata Osiecka, Partnerka Zarządzająca, AXI IMMO podsumowuje odbywające się w dn. 4-6 października targi EXPO Real.

Renata Osiecka, Partnerka Zarządzająca, AXI IMMO, podsumowuje: „Obecna kondycja rynku nieruchomości komercyjnych to m.in. wypadkowa rosnących stóp procentowych, wysokich kosztów finansowania, kosztów energii, niepewnej sytuacji politycznej i powiązanej ze wszystkim inflacji. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, frekwencja na targach była bardzo wysoka. Dało się wyczuć, że wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości poszukują okazji do realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych.

Podczas wielu dyskusji poruszano kwestie związane z ESG i dekarbonizacją, cyfryzacją, demografią czy związaną z tym przyszłością rozwoju obszarów miejskich. W trakcie rozmów podnoszono, także tematy poszukiwania okazji na działki inwestycyjne, analizowano lokalne rynki PRS oraz wskazywano trudności w przygotowywaniu wycen nieruchomości. Niemniej kluczowe pozostawały aspekty dotyczące sektora inwestycyjnego i źródeł pozyskiwania kapitału czy budownictwa mieszkaniowego. Po stronie popytu wskazywano na fakt dywersyfikacji strategii najemców w zakresie ekspansji i przyjęcia pozycji wyczekującej.

Wielu ekspertów wskazywało na rosnącą liczbę nieoczywistych inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. Zdecydowanie częściej dyskutowano o szukaniu szans, budowaniu wspólnych inicjatyw inwestycyjnych aniżeli prostych transakcji sprzedaży. Jednym z najczęściej wskazywanych sposobów mogą okazać się spółki joint venture, w których kapitał nie będzie pochodził z jednego źródła.

Sektor nieruchomości pomimo przejściowych trudności to perspektywiczny rynek, który ma szansę wrócić na ścieżkę wzrostu już w drugiej połowie 2024 r. Jednocześnie, uczestnicy rynku zwracają uwagę na konieczność elastycznego podejścia do zmieniających się warunków rynkowych i dostosowania strategii inwestycyjnej do nowych okoliczności.

Coraz więcej inwestorów i deweloperów dostrzega znaczenie ESG nie tylko z perspektywy moralnej, ale także jako czynnika wpływającego na rentowność inwestycji. Firmy, które wdrażają inicjatywy związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i dobrym zarządzaniem, zyskują konkurencyjną przewagę na rynku. Jednocześnie ESG staje się coraz ważniejszym kryterium dla inwestorów, którzy oczekują, że ich portfele będą zarządzane z uwzględnieniem tych wartości. Inwestycje zgodne z zasadami ESG mogą przynieść zarówno korzyści finansowe, jak i społeczne.

Szczególnie istotne w zakresie przyszłości działań inwestycyjnych pozostają decyzje Europejskiego Banku Centralnego dotyczące wysokości stóp procentowych na kolejne lata. Ich stabilizacja wydaje się kluczowa dla dalszego rozwoju sektora. Wśród inwestorów i deweloperów nie ma jednomyślności czy ożywienie w sektorze nadejdzie już w 2024 r. czy może dopiero 2025 r.”.