Setanta S.A. ma list intencyjny w sprawie połączenia z ALL IN! GAMES

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Setanta S.A., Spółka notowana na Głównym Rynku GPW w Warszawie, podpisała list intencyjny z ALL IN! GAMES Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu podmiotów. ALL IN! GAMES prowadzi działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych.

Setanta S.A. oraz ALL IN! GAMES Sp. z o.o. dostrzegają korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i chcąc wykorzystać efekty synergii, wynikające z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu spółek zdecydowały się podpisać list intencyjny w sprawie połączenia. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę Setanta S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o. akcji Setanta S.A. Obecnie oba podmioty będą prowadziły proces due diligence oraz przygotowywały Term Sheet, którego podpisanie zostało przewidziane do dnia 30.06.2019 r. Niezależnie od kwoty wyceny wartości Emitenta, która zostanie dokonana przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez obie strony transakcji, dotychczasowi Akcjonariusze Setanta S.A. będą posiadali udział nie mniejszy niż 9% akcji w kapitale zakładowym Spółki po połączeniu. Zarząd Setanta S.A. jest przekonany, że połączenie spółek przyniesie im korzyści dzięki wykorzystaniu ich obustronnego potencjału oraz doświadczenia.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania listu intencyjnego w sprawie połączenia z ALL IN! GAMES Sp. z o.o., które prowadzi działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych. Rozpoczęcie działalności w tym segmencie biznesowym pozwoli nam skutecznie wykorzystać nasz status spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW w Warszawie do budowy silnego podmiotu w branży wydawniczej na rynku gier komputerowych. Warto dodać, że obecni Akcjonariusze Setanta S.A. niezależnie od wyceny biegłego rewidenta będą mieli co najmniej 9% udział w kapitale zakładowym połączonej Spółki. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie silnego wydawnictwa w branży gier komputerowych, które wykorzysta potencjał rynku kapitałowego i obecności na GPW w Warszawie.” – komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Setanta S.A.

Połączenie obu Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Setanta S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Główną przesłanką podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, iż po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku gier komputerowych, który będzie w stanie wykorzystać efekty synergii wynikające m.in. z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjałów, optymalizacji i zwiększenia skali działania, a także redukcji kosztów działalności.

ALL IN! GAMES Sp. z o.o. to wydawnictwo różnorodnych gier przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste. Dotychczas pozyskało ono aż 16 tytułów tworzonych przez znanych polskich oraz zagranicznych deweloperów, m.in. Destructive Creations, PolyAmorous czy The Knights of Unity, w tym także zagraniczne produkcje, takie jak Fort Triumph tworzony przez zespół deweloperski z Izraela. W 2019 r. ALL IN! GAMES planuje aż 6 premier gier, a w 2020 r. będzie ich co najmniej 10. Tytuły te pojawiają się na wszystkich ważnych imprezach międzynarodowych, a obecność na eventach rangi GDC, PAX, Gamescom, Tokyo Game Show czy EGX jest na stałe wpisana w politykę budowania rozpoznawalności marki ALL IN! GAMES.

„W portfolio wydawnictwa ALL IN! GAMES znajduje się wiele zróżnicowanych i perspektywicznych gier typu Indie AAA przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste. Wydawnictwo konsekwentnie pracuje również nad pozyskiwaniem kolejnych tytułów. Ze strony ALL IN! GAMES studia produkcyjne otrzymują niezbędne finansowanie dalszej produkcji gier, profesjonalną kampanię marketingową, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie oraz premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie. Uważamy, że taki model biznesowy pozwoli osiągnąć sukces rynkowy i zbudować silną pozycję w branży gier komputerowych.” – podsumowuje Prezes Ciszewski.

Setanta S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r.