SferaNET S.A. otrzyma dotację z POPC w kwocie 33,6 mln zł

GPW 2

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, otrzymała informację o uwzględnieniu jej protestu w zakresie wniosku złożonego w ramach POPC Działanie 1.1 na obszar Bielski część A. Tym samym został on rekomendowany do podpisania umowy i Emitent otrzyma dofinansowanie na jego realizację w wysokości ponad 33,6 mln zł.

Spółka uzyskała informację o uwzględnieniu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa złożonego przez nią protestu dotyczącego projektu budowy sieci światłowodowej w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – obszar BIELSKI część A. Komisja Oceny Projektów dokonała aktualizacji projektów wyłonionych do dofinansowania i z obecnej listy rankingowej wynika, iż SferaNET S.A. w obszarze Bielsko-Biała A jest podmiotem o najwyższej punktacji, co oznacza, że jej projekt jest rekomendowany do podpisania umowy. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania dla Emitenta na realizację tego zadania wynosi ponad 33,6 mln zł. W ramach tego projektu Spółka zamierza wybudować sieć światłowodową (za wyjątkiem przyłączy do klientów) w powiecie bielskim oraz cieszyńskim o długości ok. 1.300 kilometrów.

„Otrzymanie tak wysokiej dotacji jest dla Spółki ogromną szansą. Nie ukrywam też, że będzie to potężne wyzwanie dla Spółki, ale równocześnie zwielokrotniony skok m.in. wartości przedsiębiorstwa czy liczby klientów. Początek realizacji może być trudny, ponieważ pojawi się sporo kosztów operacyjnych, które nie są kosztami kwalifikowanymi w dofinansowaniu. Mamy jednak dużą szansę na rozsądne finansowanie zewnętrzne, dlatego jestem pewna, że Spółka udźwignie to wyzwanie i będzie dominującym podmiotem na danym terenie.” – podkreśla Anna Stanaszek, Prokurent SferaNET S.A.

Wybranie projektu złożonego przez SferaNET S.A. należy uznać za ogromny sukces, zwłaszcza, że Spółka rywalizowała z bardzo mocnymi konkurentami. Na uwagę zasługuje również wysoki udział przyznanej dotacji w całym zadaniu inwestycyjnym, który sięga 78%. Realizacja tego projektu pozwoli Emitentowi umocnić pozycję rynkową na obszarze, gdzie będzie prowadzona inwestycja oraz umożliwi mu osiągnięcie dużo wyższej skali działalności po zakończeniu całego przedsięwzięcia. SferaNET S.A. stanie się tym samym atrakcyjnym podmiotem do przejęcia przez potencjalnego inwestora branżowego.

„Przyznaję, że proces dochodzenia do wyłonienia SferaNET jako podmiotu rekomendowanego do zawarcia umowy przebiegał jak thriller. Po otrzymaniu wyników wiedzieliśmy, że ekspert w ocenie popełnił oczywisty błąd. Regulamin konkursu jednak nie wstrzymuje zawarcia umów z wyłonionymi podmiotami z powodu prowadzenia ścieżki odwoławczej. Nasza determinacja i postawa pokazuje tylko, jakim jesteśmy zespołem oraz że potrafimy pracować pod presją czasu. Cieszę się jednak, że to nam przypadnie realizacja projektu w powiecie bielskim i cieszyńskim. Oczywiście to nigdy nie była tajemnica, że w przyszłości Spółka będzie na sprzedaż, po osiągnięciu odpowiedniej liczby klientów i wartości.” – zakończyła Anna Stanaszek.

Spółka wypracowała w 2016 r. zysk netto w kwocie 302 tys. zł, a jej zysk EBITDA sięgnął 1.130 tys. zł. Wartość osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 4.508 tys. zł. SferaNET S.A. przekroczyła tym samym podwyższone prognozy finansowe na 2016 r., które zakładały wypracowanie przez nią zysku EBITDA na poziomie 1.000 tys. zł oraz przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 4.400 tys. zł. Rok wcześniej Emitent zanotował 167 tys. zł zysku netto oraz 532 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 2.365 tys. zł. SferaNET S.A. koncentrowała swoje działania na rozbudowie sieci światłowodowej oraz zwiększaniu liczby klientów indywidualnych i biznesowych, co przełożyło się na osiągnięcie rekordowych wyników finansowych w historii Spółki.

Początek tego roku należy do bardzo udanych dla Emitenta. SferaNET S.A. w 1 kw. 2017 r. zanotowała prawie 270 tys. zł zysku EBITDA oraz 64 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 695 tys. zł. W lutym br. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor branżowy – Spółka 3S S.A., która przekroczyła próg 5% głosów na WZA. Jednym z akcjonariuszy SferaNET S.A. jest również notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy – ABS Investment S.A., który posiada akcje, stanowiące 11,12% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz tyle samo udziałów w jej kapitale zakładowym.