SferaNET S.A. podsumowuje wyniki za 2016 r.

0

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, zakończyła 2016 r. zyskiem EBITDA na poziomie 1.113 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 4.509 tys. zł. Emitent przekroczył tym samym podwyższone prognozy finansowe na 2016 r.

Spółka wypracowała w całym 2016 r. zysk netto w kwocie 302 tys. zł, zysk EBITDA w wysokości 1.113 tys. zł oraz zanotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 4.509 tys. zł. Rok wcześniej SferaNET S.A. miała 167 tys. zł zysku netto oraz 532 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 2.365 tys. zł. Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe wskazują na dynamiczny rozwój skali biznesu oraz skuteczną i efektywną realizację przyjętej strategii rozwoju. Podwyższone w listopadzie ub. roku prognozy finansowe na 2016 r. zakładały wypracowanie przez Spółkę zysku EBITDA na poziomie 1.000 tys. zł oraz przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 4.400 tys. zł, więc zostały one znacząco przekroczone. Zarząd SferaNET S.A. oczekuje utrzymania wysokie tempa wzrostu w kolejnych latach.

„Świetne wyniki finansowe utwierdzają nas w przekonaniu, że cały czas należy szukać nowych rynków i sposobów na dywersyfikację przychodów. W 2017 roku też będziemy próbowali pozyskać klientów zainteresowanych dostawą sprzętu oraz powiększać zakres usług dla klientów biznesowych.” – komentuje Anna Stanaszek, Prokurent Spółki SferaNET S.A.

Duże znaczenie dla utrzymania przez Spółkę wzrostu sprzedaży miało pozyskanie nowego kontrahenta z powiatu cieszyńskiego i wykonanie dla niego przyłącza sieci światłowodowej. SferaNET S.A. cały czas notuje wyraźny wzrost przychodów ze świadczenia usług abonamentowych w związku z konsekwentnym zwiększaniem zasięgu sieci światłowodowej oraz nieustannym podnoszeniem poziomu jakości usług. Dzięki pozyskiwaniu klientów biznesowych i rozbudowie sieci infrastruktury Emitent poszerza sobie dostęp do klientów indywidualnych. Warto także dodać, że coraz mniejszy wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży usług abonamentowych mają umowy abonamentowe, w których klienci korzystają z promocyjnej prolongaty. W minionym kwartale Spółka podpisała kilka ważnych umów z klientami instytucjonalnymi, m.in. ze szpitalem na kompleksową dostawę usług telekomunikacyjnych zarówno w obszarze usług głosowych, jak i dostępu do Internetu. Do grona klientów SferaNET S.A. dołączył również Bank Spółdzielczy, który powierzył jej obsługę swoich placówek.

Czytaj również:  ABS Investment S.A. oczekuje pozytywnych efektów połączenia z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym

Spółka zamierza efektywnie wykorzystać zdobyte doświadczenie w kompleksowej dostawie sprzętu informatycznego oraz telekomunikacyjnego i realizować kolejne tego typu zlecenia, bowiem pozwalają one na osiąganie wysokich przychodów i dobrych rentowności. Zarząd Spółki koncentruje obecnie swoje działania na nowych projektach, które stanowią bardzo dużą szansę na jej dalszy dynamiczny rozwój, a ich efekty będą widoczne w drugim półroczu 2017 r. Są one związane z zewnętrznymi źródłami finansowania SferaNET S.A. w związku z potencjalnymi planami realizacji projektów rozbudowy sieci oraz ilości abonentów.

„Wkrótce przekażemy rynkowi więcej informacji na temat jednego z naszych projektów. Z kolei drugi projekt związany z rozbudową sieci powinien znaleźć swoje formalne rozstrzygnięcie w marcu br., o czym również będziemy na bieżąco informowali. Niestety, nie udało nam się pozyskać handlowca ds. sprzedaży sprzętu IT. Odczuwamy deficyt na rynku pracy, ale postanowiliśmy wykorzystać własne zasoby w celu zwiększenia sprzedaży.” – zakończyła Anna Stanaszek.

W listopadzie ub. roku w Akcjonariacie Spółki ujawnił się fundusz kapitałowy – ABS Investment S.A., który przekroczył próg 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. ABS Investment S.A. dokonał nabycia 369.841 szt. akcji Emitenta i po przeprowadzonej transakcji posiada łącznie 512.206 szt. akcji, co stanowi 11,12% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA SferaNET S.A. oraz tyle samo udziałów w jej kapitale zakładowym.