Columbus Energy S.A. stawia na rozwój nowego produktu

0

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 2016 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości ponad 220 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 8.511 tys. zł. Emitent koncentruje swoje działania na dalszym rozwoju sprzedaży swojego innowacyjnego produktu finansowania fotowoltaiki: „Abonament na Słońce”.

W samym 4 kw. 2016 r. Spółka na poziomie jednostkowym wypracowała 140 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 3.590 tys. zł. Był to bardzo ważny okres dla Columbus Energy S.A., ponieważ rozpoczęła ona montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, czyli długoterminowego, indeksowanego rocznie finansowania klientów indywidualnych. Było to możliwe dzięki przejściu do finalnego etapu negocjacji z instytucjami finansowymi, m.in. z NEST BANK S.A., którego zwieńczeniem było podpisanie w grudniu 2016 r. listu intencyjnego z tym podmiotem. Emitent pracuje obecnie nad finalnym kształtem umowy z NEST BANK S.A., której zawarcie powinno nastąpić w najbliższym czasie, co tym samym pozwoli na uruchomienie finansowania.

„Rok 2016 to rok fundamentalnych zmian na rynku odnawialnych źródeł energii. Po pierwsze, po zmianach politycznych w Polsce dostaliśmy nowe prawo energetyczne dla właścicieli mikroinstalacji, które początkowo nie wyglądało najlepiej, ale jak się okazało, popyt jest tak silny, że nawet to prawo pomaga. Każda zmiana generuje kreatywność, i właśnie ta kreatywność doprowadziła nas do opracowania oraz wdrożenia innowacyjnego produktu finansowego na skalę europejską, który swoją konstrukcją daje gigantyczną przewagę rynkową na wiele lat. W IV kwartale 2016 r. rozpoczęliśmy montaże instalacji fotowoltaicznych już w konstrukcji Abonamentowej. Umowa z NEST BANK S.A. zdecydowanie poprawi stabilność przepływów finansowych i pozwoli skupić się na wzroście sprzedaży i montażach, zamiast na pozyskiwaniu finansowania. Liczymy na to, że ten rok będzie krokiem milowym nie tylko dla naszej firmy, ale dla całej branży fotowoltaiki dla domów jednorodzinnych.” – ocenia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Czytaj również:  SSK S.A. publikuje prognozy finansowe na 2018 r.

W grudniu 2016 r. Columbus Energy S.A. zaktualizowała swoją strategię rozwoju na lata 2016-2020 oraz przedstawiła nowe prognozy finansowe, co było związane z wejściem w decydujący etap negocjacji z instytucjami finansowymi oraz pozytywną weryfikacją wskaźników sprzedażowych nowego produktu – „Abonament na Słońce”. Jego największą przewagą konkurencyjną jest niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, a także niezależność od dotacji dla właścicieli domów jednorodzinnych. Do końca 2020 r. Spółka planuje zrealizować łącznie 34.000 montaży instalacji fotowoltaicznych i osiągnąć 70 mln zł zysku netto w 2020 r. Emitent rozszerzy również swoją ofertę dla klientów indywidualnych o nowy produkt – „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”.