Columbus Energy S.A. stawia na rozwój nowego produktu

Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 2016 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości ponad 220 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 8.511 tys. zł. Emitent koncentruje swoje działania na dalszym rozwoju sprzedaży swojego innowacyjnego produktu finansowania fotowoltaiki: „Abonament na Słońce”.

W samym 4 kw. 2016 r. Spółka na poziomie jednostkowym wypracowała 140 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 3.590 tys. zł. Był to bardzo ważny okres dla Columbus Energy S.A., ponieważ rozpoczęła ona montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, czyli długoterminowego, indeksowanego rocznie finansowania klientów indywidualnych. Było to możliwe dzięki przejściu do finalnego etapu negocjacji z instytucjami finansowymi, m.in. z NEST BANK S.A., którego zwieńczeniem było podpisanie w grudniu 2016 r. listu intencyjnego z tym podmiotem. Emitent pracuje obecnie nad finalnym kształtem umowy z NEST BANK S.A., której zawarcie powinno nastąpić w najbliższym czasie, co tym samym pozwoli na uruchomienie finansowania.

„Rok 2016 to rok fundamentalnych zmian na rynku odnawialnych źródeł energii. Po pierwsze, po zmianach politycznych w Polsce dostaliśmy nowe prawo energetyczne dla właścicieli mikroinstalacji, które początkowo nie wyglądało najlepiej, ale jak się okazało, popyt jest tak silny, że nawet to prawo pomaga. Każda zmiana generuje kreatywność, i właśnie ta kreatywność doprowadziła nas do opracowania oraz wdrożenia innowacyjnego produktu finansowego na skalę europejską, który swoją konstrukcją daje gigantyczną przewagę rynkową na wiele lat. W IV kwartale 2016 r. rozpoczęliśmy montaże instalacji fotowoltaicznych już w konstrukcji Abonamentowej. Umowa z NEST BANK S.A. zdecydowanie poprawi stabilność przepływów finansowych i pozwoli skupić się na wzroście sprzedaży i montażach, zamiast na pozyskiwaniu finansowania. Liczymy na to, że ten rok będzie krokiem milowym nie tylko dla naszej firmy, ale dla całej branży fotowoltaiki dla domów jednorodzinnych.” – ocenia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

W grudniu 2016 r. Columbus Energy S.A. zaktualizowała swoją strategię rozwoju na lata 2016-2020 oraz przedstawiła nowe prognozy finansowe, co było związane z wejściem w decydujący etap negocjacji z instytucjami finansowymi oraz pozytywną weryfikacją wskaźników sprzedażowych nowego produktu – „Abonament na Słońce”. Jego największą przewagą konkurencyjną jest niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, a także niezależność od dotacji dla właścicieli domów jednorodzinnych. Do końca 2020 r. Spółka planuje zrealizować łącznie 34.000 montaży instalacji fotowoltaicznych i osiągnąć 70 mln zł zysku netto w 2020 r. Emitent rozszerzy również swoją ofertę dla klientów indywidualnych o nowy produkt – „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”.

Wizja rozwoju Columbus Energy S.A. zakłada stanie się podmiotem świadczącym kompleksowe usługi energetyczne w zakresie energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. fotowoltaiki, pomp ciepła, a także termomodernizacji, czyli wizja dla tzw. Ery Energetyki Rozproszonej. Spółka zamierza łączyć te usługi z ich długoterminowym finansowaniem oraz stale rozbudowywać swoją ofertę o nowe produkty i nowe segmenty ich odbiorców.

„Wystartowaliśmy jako regionalna firma zajmująca się montażem instalacji z dotacją. Dzisiaj jesteśmy prężnie rozwijającą się organizacją, która ze wsparciem rynku kapitałowego i instytucji finansowych zamierza pozyskać duży udział nie tylko w rynku fotowoltaiki w Polsce, ale w całym rynku energooszczędności. Termomodernizacja, pompy ciepła czy chłód to obszary, które dopiero zaczynamy eksploatować, a masa marży w tych segmentach w połączeniu z naszym systemem sprzedaży może przynieść bardzo ciekawe efekty, a przede wszystkim wartość dla Akcjonariuszy. W najbliższych miesiącach i latach nasza przyszłość zapowiada się bardzo ciekawie, a rozbudzać ją będziemy nowymi produktami i usługami dla nabywców.” – dodaje Prezes Zieliński.