Przemysław Weremczuk podsumowuje wyniki Geotrans za 2016 r.

0

Wzrost przychodów do ponad 30 mln zł, podwojenie wyniku EBITDA (4,6 mln zł)
i wypracowanie prawie 3 mln zł zysku netto to rezultaty ubiegłego roku Spółki Geotrans, zajmującej się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska. Akwizycja Kompanii Elektrycznej zwiększyła skonsolidowaną sprzedaż i wzmocniła wyniki finansowe. W 2017 r. Spółka oczekuje dalszego wzrostu skali biznesu.

Geotrans w ujęciu jednostkowym w 2016 r. nawiązując pozyskując kolejne kontrakty w zakresie odbioru komunalnych osadów ściekowych, usług rekultywacji zdegradowanych terenów i zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania, zwiększył przychody do 15,8 mln zł (+100%), zysk EBITDA do 3,2 mln zł (+55%), a na poziomie netto – do 2,4 mln zł (+35%). Skonsolidowana dynamika sprzedaży jest głównie pochodną akwizycji budowlano-inżynieryjnej KEL, a zysków – przede wszystkim rosnącej pozycji konkurencyjnej Geotransu i sprzyjającego rynku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów 2016 r. Jednak co ważne, Geotrans ma nadal możliwość dalszej poprawy wyników. Funkcjonując w południowo-zachodniej Polsce, nie współpracujemy jeszcze z wieloma jednostkami samorządowymi, dlatego chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby klientów. Być może będziemy także w kolejnych kwartałach analizować świadczenie usług w pozostałych częściach Polski. Jakość potwierdzona solidnymi referencjami z pewnością może ułatwić nam rozmowy z nowymi partnerami – powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Sam IV kwartał również był udany. W ujęciu skonsolidowanym, sprzedaż wyniosła 9,1 mln zł (+267% r/r), zysk EBITDA 706,8 tys. zł (+79%), a zysk netto 391,8 tys. zł (+26%).

Spółka we wrześniu ubiegłego roku prognozowała 4,6 mln zł skonsolidowanego wyniku EBIT, który zgodnie z dzisiejszymi danymi wyniósł 4,5 mln zł.

Na uwagę zasługują solidne przepływy z działalności operacyjnej. Cash-flow w ciągu IV kw. wyniósł 1,1 mln zł i był trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Zdrowa struktura naszego biznesu generuje znaczne ilości środków pieniężnych, co dla nas oznacza duży komfort
w wydatkowaniu choćby na cele inwestycyjne
– dodał Przemysław Weremczuk.

Czytaj również:  Polska wiodącym rynkiem w globalnej grupie Trei Real Estate pod względem rozmiaru portfela nieruchomości

Geotrans w 2016 r. pozyskał kontrakty na usługi w zakładach wodociągów i kanalizacji m.in.
w Katowicach, Wrocławiu, Cieszynie czy Chorzowie. Spółka rozpoczęła także rekultywację terenów zdegradowanych w mieście Krotoszyce.

Spółka na przełomie stycznia i lutego informowała o sporze Kompanii Elektrycznej z Torpol S.A. w zakresie realizacji inwestycji Łódź Fabryczna. KEL będzie wnioskować o zapłatę za wykonane dodatkowe prace oraz należne odszkodowanie. Rozmowy między stronami i rozstrzygnięcie sprawy trwać wiele kolejnych kwartałów i nie musi zakończyć się niekorzystnie.