Sfinks z prawomocnym układem w ramach UPR

Sylwester Cacek – Prezes Sfinks Polska
Sylwester Cacek - Prezes Sfinks Polska

Spółka Sfinks Polska będzie mogła kontynuować działania związane z Uproszczonym Postępowaniem Restrukturyzacyjnym. To efekt oddalenia przez sąd zażaleń wniesionych na postanowienie zatwierdzające układ zaproponowany przez spółkę i przyjęty przez zdecydowaną większość wierzycieli.

Wierzyciele Sfinks przyjęli układ w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego spółki  już w lutym 2021 r., a Sąd zatwierdził go w niespełna miesiąc później,  tj. postanowieniem z 9 marca 2021 r.  Jednakże w związku z wniesieniem przez kilku drobnych wierzycieli zażaleń, Sfinks przez ponad rok oczekiwał na uprawomocnienie układu. 

Obecnie prawomocny już układ określa m.in. przesunięcie w czasie spłaty części wierzytelności, rozłożenie na raty, zmianę sposobu naliczania odsetek, zamianę części długu na akcje oraz częściowe umorzenie wierzytelności. Wierzyciele Sfinks zgodzili się na jego zawarcie  w związku z trudną sytuacją w spółce, wynikającą z pandemii i przedłużającego się lockdown, które odcisnęły szczególne piętno na branży gastronomicznej.

 – Postanowienie sądu o oddaleniu zażaleń samo w sobie powoduje uprawomocnienie decyzji o zatwierdzeniu przez sąd układu, gdyż od tego postanowienia nie ma możliwości odwołania. Byśmy jednak mogli rozpocząć dalsze procedury związane z realizacją układu i rozliczeniem z naszymi wierzycielami, musimy poczekać, aż formalnie otrzymamy postanowienie sądu z klauzulą prawomocności i zostanie ono opublikowane w Monitorze Sądowym. Powinno to się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Cieszy nas to tym bardziej, że długo oczekiwane prawomocne zatwierdzenie układu było uwzględnione również wśród warunków decyzji wydanej przez ARP o wydłużeniu do 31 grudnia 2030 r.  terminu spłaty pożyczki przyznanej nam w ramach rządowych programów pomocowych w związku z pandemią. Mimo iż nigdy nie wątpiliśmy, że decyzja sądu w sprawie zażaleń będzie dla nas pozytywna, wobec zdecydowanej większości głosów wierzycieli zatwierdzających układ, niepewny pozostawał termin jej wydania. Teraz wiemy, że sprawa została merytorycznie rozstrzygnięta i muszą zostać przeprocedowane już tylko kwestie techniczne – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska SA.