Skarbiec TFI tworzy zespół odpowiedzialny za nową linię produktową

Agnieszka Łukawska
Agnieszka Łukawska
Agnieszka Łukawska
Agnieszka Łukawska

Skarbiec TFI, zgodnie z ogłoszoną strategią rozwoju, rozpoczyna przygotowania do wejścia w kolejny segment rynku produktów oszczędnościowych – długoterminowe programy emerytalne. Nowym obszarem działalności pokieruje Agnieszka Łukawska, twórczyni najdłużej funkcjonującego w Polsce pracowniczego programu emerytalnego, która 1 marca 2018 roku dołączy do zespołu Towarzystwa i obejmie stanowisko Dyrektora ds. programów emerytalnych.

Plan wzrostu Skarbiec TFI do 2020 roku zakłada podwojenie wartości aktywów w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów, rozbudowę oferty produktowej, a także zwiększenie liczby kanałów dotarcia do klientów. Towarzystwo, realizując przyjętą strategię rozwoju, rozbudowuje struktury sprzedażowe, zarówno w obszarze sieci agencyjnej, jak również wykorzystania potencjału klientów instytucjonalnych, poszukujący alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych wobec lokat bankowych. Kolejnym obszarem rynku, w którym Skarbiec TFI chce zintensyfikować swoją obecność, jest segment długoterminowych produktów oszczędnościowych.

– Z punktu widzenia zachodzących zmian demograficznych, rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędzania na emeryturę oraz planów Rządu dotyczących powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych, grupowe programy emerytalne będą znakomitym uzupełnieniem naszej oferty produktów oszczędnościowych – mówi Ewa Radkowska-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI.

Utworzeniem i rozwojem obszaru długoterminowych programów emerytalnych w Skarbiec TFI zajmie się Agnieszka Łukawska, która posiada 25 letnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych. Przez pierwsze lata aktywności zawodowej związana z towarzystwami ubezpieczeniowymi, a od ponad 19 lat w Legg Mason TFI S.A., obecnie Esaliens TFI S.A., jednym z trzech głównych graczy w segmencie grupowych programów emerytalnych oferowanych przez TFI. Agnieszka Łukawska posiada doświadczenie we wszystkich fazach tworzenia programów emerytalnych, począwszy od etapu koncepcji, przez implementację, aż po bieżące utrzymywanie planów i programów emerytalnych, współpracując przy tym z przedstawicielami pracodawców, strony społecznej, Komisji Nadzoru Finansowego i kancelariami prawnymi. Jest absolwentką wydziału Finansów i Statystyki na SGPiS oraz studiów doktoranckich z zakresu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

– Produkty emerytalne, PPE, IKE, IKZE czy PPK mają stanowić ważną pozycję w naszej ofercie rozwiązań oszczędnościowych, dlatego tworzenie i rozwój tego segmentu naszej działalności powierzyliśmy osobie z bardzo dużym doświadczeniem w tym obszarze. Agnieszka Łukawska jest uznaną na rynku ekspertką, doskonale znającą zarówno specyfikę tych rozwiązań, jak i ich otoczenie prawne i instytucjonalne. W naszej ocenie, taka specjalistka w zespole Skarbiec TFI jest gwarancją, że nasza oferta produktów emerytalnych będzie wyróżniała się na rynku, nie tylko sprawnością regulowania procedur związanych z uruchamianiem programów emerytalnych, ale i optymalnym dopasowaniem polityk inwestycyjnych funduszy objętych programami emerytalnymi do preferencji podmiotów zainteresowanych ich tworzeniem – mówi Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za rozwój produktów oraz sprzedaż. – Naszą ambicją jest wejście do czołówki instytucji finansowych działających na rynku grupowych i indywidualnych rozwiązań emerytalnych, co wydaje się być jak najbardziej realne w perspektywie najbliższych kilku lat. – dodaje Jacek Janiuk.

Długoterminowe programy emerytalne uzupełnią ofertę Skarbiec TFI w obszarze rozwiązań oszczędnościowo-emerytalnych, która obecnie składa się z czterech produktów: Planu Systematycznego Oszczędzania, koncentrującego się na regularnym inwestowaniu środków w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO, Planu Skarbiec Rentier, skierowanego do klientów inwestujących znaczny kapitał, pozwalający na wypłacanie wypracowanych zysków, Indywidualnego Konta Emerytalnego – Skarbiec jako III filaru w polskim systemie emerytalnym oraz Skarbiec Programu Emerytalnego, łączącego zalety trzech produktów oszczędnościowych w jeden Program: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO).