Skuteczne zarządzanie pracownikami w nowoczesnej firmie

zarządzanie pracownikami

Jednym z najważniejszych zadań, jakie ciążą na przedsiębiorstwie, jest właściwa organizacja pracy. Składa się na nią m. in. tworzenie grafików, planowanie urlopów, a także mierzenie ilości przepracowanych godzin. Podejmowanie dobrze skoordynowanych działań na wszystkich tych polach gwarantuje firmie sprawne funkcjonowanie, z uwzględnieniem zapotrzebowania na pracowników i poszanowaniem przepisów prawnych. W ich realizacji wielu polskim firmom pomagają dedykowane programy do zarządzania czasem pracy.

Co składa się na prawidłowe zarządzanie pracownikami?

Kluczem do właściwego zarządzania pracownikami jest odpowiednie planowanie czasu ich pracy. Należy dostosować go zarówno do potrzeb firmy w danym okresie, przepisów prawnych, a także potrzeb pracowników w zakresie urlopów i dni wolnych od pracy. Aby stworzyć harmonogram czasu pracy, który będzie uwzględniał wszystkie te zmienne, warto skorzystać z możliwości, jakie oferują profesjonalne programy do zarządzania czasem pracy. Są to automatyzowane systemy, które uwzględniają najnowsze regulacje prawne, a także pozwalają na dostosowanie grafików do potrzeb firmy i jej pracowników. Niektóre z nich pozwalają także składać wnioski urlopowe online.

Przy sporządzaniu grafików pracowniczych należy kierować się przede wszystkim przepisami Kodeksu Pracy, który regule, ile godzin tygodniowo może przepracować dany pracownik, ile godzin odpoczynku mu przysługuje i w jakich godzinach może wykonywać swoje obowiązki na rzecz pracodawcy. To jednak jeszcze nie wszystko – dobry harmonogram czasu pracy musi ponadto uwzględniać indywidualne zapotrzebowanie na pracowników ze strony firmy w konkretnym czasie, a także samą dyspozycyjność pracowników – firma powinna dawać każdej zatrudnionej osobie możliwość wzięcia dnia wolnego np. na opiekę nad dzieckiem, członkiem rodziny czy ważną okazję.

Program do zarządzania czasem pracy. Dlaczego warto?

Bardzo ważną kwestią są również abstynencje, które powinien uwzględniać grafik pracowniczy. Są to zarówno planowane urlopy, jak i zwolnienia. Grafiki powinny być tworzone w taki sposób, aby bez problemu można było zapewnić zastępstwo dla nieobecnego pracownika, a firmie ciągłość funkcjonowania. W tym wszystkim pomocny jest dedykowany program do zarządzania czasem pracy. Jego atutem jest nie tylko możliwość tworzenia w pełni zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi grafików, lecz także możliwość składania za jego pośrednictwem wniosków o urlop czy dni wolne.

Aby było to możliwe, program musi posiadać funkcję wnioski urlopowe online. Jego zadaniem jest umożliwienie pracownikom wnioskowania o dni wolne od pracy online, bez potrzeby wypełniania w tym celu papierowych druczków, ich dostarczania do przełożonego i oczekiwania na jego akceptację. Program do urlopów pozwala na zorganizowanie w firmie elektronicznego obiegu wniosków urlopowych i planowanie dni wolnych od pracy w taki sposób, aby nigdy nie zabrakło rąk do pracy. Oprócz funkcji wnioski urlopowe online, program pozwala uzyskać informacje o ilości dni przysługujących konkretnym pracownikom, zaległych urlopach oraz planowanych nieobecnościach. Wszystko to bez zbędnej papierologii, w jednym miejscu, do którego dostęp można uzyskać z dowolnego miejsca.