Sławomir Topczewski dołączy do zarządu Grupy Nokaut

0

Z dniem 1 lutego 2013 do zarządu Grupy Nokaut dołączy Sławomir Topczewski, który będzie odpowiedzialny za wzrost efektywności Grupy (Chief Operating Officer).

Sławomir Topczewski – absolwent organizacji i zarządzania Politechniki Warszawskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie związane z budowaniem efektywnych zespołów oraz restrukturyzacjami firm – również w koncernach międzynarodowych. Przed dołączeniem do zespołu Grupy Nokaut zarządzał Biurem Projektów oraz IT w Platformie Cyfrowej „n” (ITI Neovision) – w trakcie przygotowywania spółki do konsolidacji z Cyfrą +. Wcześniej związany był z Grupą Polpharma – jako dyrektor korporacyjny IT odpowiedzialny za teleinformatykę w spółkach i biurach w Polsce oraz za granicą (Rosja, Ukraina, Kazachstan i kraje bałtyckie) oraz z firmą Philips, gdzie odpowiadał za struktury korporacyjne IT w Polsce i regionie Europy Centralnej. Ponadto, współtworzył polski oddział koncernu informatycznego Origin (obecnie AtosOrigin/Atos), a także pracował w sektorze finansowym dla spółki Olivetti.

Jednocześnie od stycznia 2013 stanowisko doradcy zarządu ds. strategii i rozwoju Grupy Nokaut objął Stefan Nowak, który będzie odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii, rozwój nowych przedsięwzięć, w tym za szczególnie istotny obszar mobilny. Pokieruje również pracą warszawskiego, nowo tworzonego oddziału firmy.

Stefan Nowak ostatnio pracował jako strateg na rzecz spółki Dirlango, należącej do Łukasza Wejcherta (m.in. rozwijał projekt Virgin Mobile w Polsce). Wcześniej był związany z Onet.pl, gdzie jako Head of Mobile odpowiadał za strategię partnerstwa oraz kształtowanie produktu mobilnego. Jeszcze wcześniej był dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału międzynarodowej agencji konsutlingowo-reklamowej Wunderman (grupa Young & Rubicam Brands/WPP), zaś na stanowisku Portals & eMarketing Director przez prawie cztery lata współtworzył i rozwijał sieć telefonii komórkowej Play.

„Na bieżąco monitorujemy sytuację w firmie, dlatego zdecydowanie rekomendowaliśmy rozszerzenie zarządu oraz kluczowej kadry menedżerskiej o doświadczonych menedżerów o dużych uprawnieniach. Oczekujemy przeorganizowania kompetencji zarządczych w firmie i podniesienia efektywności, niezależnie od nakładów inwestycyjnych ponoszonych na rozwój nowego biznesu. W razie potrzeby podejmiemy dalsze działania, zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału rozwoju Grupy Nokaut” – mówi Dariusz Piszczatowski, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Nokaut.

Czytaj również:  IT dla IoT – czyli jak software house’y pomagają budować firmom wizję przyszłości

„Cieszy mnie ta wyczekiwana decyzja. Zawsze szukamy najlepszych, więc proces rekrutacji był złożony. Spółka cały czas dynamicznie się rozwija, co wymaga zwiększania efektywności przez porządkowanie wielu różnych procesów. Osobiście w większym stopniu swój czas będę mógł poświęcić sprawom strategicznym. Szerokie doświadczenie obu Panów ma zasadnicze znaczenie dla kierunków naszego rozwoju. Razem – w poszerzonym składzie – planujemy położyć szczególny nacisk na wzrost efektywności dotychczasowego biznesu oraz zbudowanie nowych strumieni przychodów – między innymi w przyszłościowym obszarze mobilnym” – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut i zarazem jej największy akcjonariusz.