Spada najważniejsza liczba dla rynków finansowych

dolar forex

Inflacja w USA to obecnie najważniejsza liczba dla rynków finansowych. Właśnie spadła po raz dziewiąty – do poziomu 5 proc. Cały czas niepokojąca pozostaje wysokość inflacji bazowej, która wynosi 5,6 proc.

Inflacja w USA jest istotna, ponieważ wpływa obecnie na większość procesów na rynku finansowym, od decyzji FED dotyczących stóp procentowych, po wskazania dotyczące ryzyka recesji. Najnowszy odczyt wskazuje na spadek inflacji konsumenckiej (CPI) do 5 proc., jednak niepokojący pozostaje fakt wzrostu inflacji bazowej do 5,6 proc. Inflacja CPI spada ponieważ tanieją surowce, natomiast inflacja bazowa dowodzi zakorzeniania inflacji w gospodarce i wskazuje na procesy wzrostu cen niezwiązane ze zmianami cen surowców. Co ciekawe, oba wskaźniki operują na innym koszyku dóbr, zatem inflacja bazowa może, tak jak obecnie, pozostawać wyższa od CPI.

Wyższa inflacja bazowa może być przeszkodą w szybszym spadku inflacji na przestrzeni tego roku. Jest to efekt rosnących cen używanych samochodów i stopniowego spowolnienia w budownictwie mieszkaniowym. Wyliczany przez eToro wskaźnik inflacji w czasie rzeczywistym wskazuje na krótkoterminowe wzrosty, ale w ramach szerszego kontekstu spadającej presji inflacyjnej. W ostatnich tygodniach wzrosło 5 z 12 wskaźników wskazujących na wzrosty cen, w tym wskaźniki ISM dotyczące zatrudnienia i płac, a także ceny używanych samochodów i benzyny.
Spadkom przewodzą natomiast wskaźniki łańcucha dostaw, czynsze, JOLTS i oczekiwania inflacyjne. W ramach naszego indeksu śledzimy 6 segmentów wpływających na wysokość inflacji: praca (zatrudnienie ISM, JOLTS), mieszkania (czynsze Zillow, indeks NAHB), towary (samochody używane, ceny Manufacturing ISM), towary (benzyna, surowce), łańcuchy dostaw (indeks łańcucha dostaw, stawki kontenerowe) oraz oczekiwania inflacyjne (ankieta Michigan, Break-evens).

To może oznaczać, że FED zdecyduje się na jeszcze jedną “zabezpieczającą” podwyżkę stóp 3 maja. Poza tym inwestorzy przewidują już, że w tym roku dojdzie do pierwszych obniżek stóp, co może spowodować szybsze odradzanie się rynku kapitałowego w kształcie litery V. To sprawia, że koncentrujemy się obecnie na aktywach o długim horyzoncie czasowym, takich jak big-tech, tradycyjne instrumenty defensywne i obligacje.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce