Spółka Prime Car Management opublikowała Strategię Biznesową na lata 2016-2019

Zmiana polityki dywidendowej oraz koncentracja na sektorze MŚP i klientach indywidualnych, w tym rozwój produktów typu Abonament – to główne założenia Strategii Biznesowej Prime Car Management SA do 2019 roku.

W czwartek 22 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie Prime Car Management SA z inwestorami i przedstawicielami mediów. Spółka podsumowała I półroczne 2016 roku, opowiedziała o największych wyzwaniach, a przede wszystkim zaprezentowała Strategię Biznesową, którą zamierza realizować do 2019 roku. Grupa chce przede wszystkim doprowadzić do wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. W tym celu, zamierza skoncentrować działania sprzedażowe i marketingowe na  sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientach detalicznych. Będą się one opierać zarówno na już istniejących, jak i nowych produktach. Rozwój oferty dedykowanej tym grupom będzie obejmował programy private label, a także rozwój produktów typu Abonament. W wyniku obserwacji potrzeb klientów, silnych trendów rynkowych oraz możliwości technologicznych, Prime Car Management zdecydowała także o  rozwoju sprzedaży online.

Zarząd stawia sobie za cel wzrost aktywów o min. 10 % rocznie oraz podniesienie stopy zwrotu z kapitału własnego o min. 3,0 p.p. do końca 2019 roku w porównaniu do wyników na koniec pierwszego półrocza 2016.

Takie cele finansowe Spółka opracowała w oparciu o założenia Zarządu dotyczące rozwoju rynku leasingu oraz rynku sprzedaży samochodów w Polsce, które wskazują, że sprzedaż nowych samochodów do 2019 będzie rosła na poziomie 5%, a import używanych samochodów 3% średniorocznie. Z kolei dla rynku leasingu samochodów przewidywany jest w tym okresie średnioroczny wzrost na poziomie 20%. Branża CFM ma natomiast ma nadal rozwijać się głównie dzięki wzrostowi floty FSL (Full Service Leasing), który szacowany jest na 7% średniorocznie.

W naszej ocenie w najbliższych latach dojdzie do zmian w procesie sprzedaży samochodów do klientów detalicznych w Polsce. Jest to wynik zmian w mentalności konsumentów, które dotyczą zarówno sposobów finansowania samochodów oraz samej potrzeby  posiadania. Zgodnie z globalnymi trendami samochód przestaje być wartością samą w sobie, a staje się narzędziem użytkowym zapewniającym mobilność. Ważne są także możliwości częstej zmiany samochodu. W związku z tym kluczowymi parametrami w decyzjach zakupowych ważne będą »total cost of ownership«, czyli łączne koszty związane z użytkowaniem auta oraz elastyczność wymiany starego na nowe – mówi Jakub Kizielewicz, Prezes Zarządu Prime Car Management SA.

W związku z wypłatą w poprzednich okresach zakumulowanych zysków, Zarząd Spółki zmodyfikował także  założenia polityki dywidendowej. Jego zamiarem jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu, wypłaty dywidendy w kwocie na maksymalnym poziomie do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Prime Car Management za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności.