Spółka TenderHut – debiutant na rynku NewConnect – opublikowała raport roczny za 2020

Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut

Po wtorkowym debiucie, na którym akcje urosły o 6%, spółka opublikowała dziś swój pierwszy raport roczny. Pomimo pandemii wartość skonsolidowanych przychodów TenderHut w 2020 roku wzrosła do poziomu 46,9 mln zł, tj. o 24% w porównaniu do roku poprzedzającego. Zdecydowanej poprawie uległ wskaźnik EBITDA, który za 2020 rok wyniósł 8,8 mln zł, co oznacza wzrost o 92% w stosunku do roku poprzedniego. Grupa TenderHut wypracowała zysk netto dwukrotnie wyższy niż w roku 2019, który osiągnął poziom 5,9 mln zł.

Rok 2020 zaczął się dla TenderHut optymistycznie. Po najlepszym w historii spółki, pod względem wyników, czwartym kwartale 2019 roku Grupa TenderHut weszła w 2020 rok z dobrym portfelem projektów. SoftwareHut został ujęty w rankingu Financial Times 1000 Europe Fastest Growing Companies, jako jedna z najszybciej rozwijających się spółek zajmując 32 miejsce w rankingu i 2 w Polsce. Na początku roku spółka ogłaszała bardzo ambitne plany w zakresie rozwoju i akwizycji.

W wyniku pandemii szeroko zakrojone plany akwizycyjne na 2020 rok zostały jednak istotnie zredukowane. TenderHut dokonała jedynie przejęcia 45% udziałów spółki Nordic Tech House AB, szwedzkiego akceleratora startupów, współpracującego z Grupą TenderHut już od kilku lat. Ta transakcja wzmocniła pozycję spółki na rynku szwedzkim. Plany kolejnych przejęć zostały jednak odsunięte na bardziej stabilne czasy. Rezultatem ograniczenia planów inwestycyjnych było podwojenie skonsolidowanego zysku, który na koniec 2020 roku osiągnął poziom 5,9 mln zł.

 To co nas wyróżnia wśród innych technologicznych spółek, to jest to, że nasz model biznesowy budujemy na trwałej relacji z klientem. Co powoduje, że rozwijamy się trochę, jak firmy z modelu Software as a Service, które w każdym miesiącu mają kolejnych subskrybentów na swoje usługi. Tak samo jest z TenderHut. Szczycimy się tym, że mamy bardzo niski wskaźnik rezygnacji klientów z naszych usług. Stajemy się dla nich miejscem, w którym mogą zaspokoić większość swoich technologicznych potrzeb – tak tajemnicę regularnych i dynamicznych wzrostów spółki tłumaczy Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut SA.

Prezes spółki ogłosił podczas debiutu, że celem spółek z Grupy TenderHut na rok 2021 jest umacnianie się na rynkach Europy Zachodniej, Północnej oraz USA, a także ekspansja na rynki wschodzące, czyli Daleki Wschód. TenderHut ma już oddział w Chinach, a teraz planuje założenie oddziału w Japonii.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, która prowadzi działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcing, wdrażanie systemów laboratoryjnych oraz venture building. W obszarze outsourcingu spółka rozbudowuje i umacnia swoją pozycję poprzez spółki SoftwareHut (systemy IT), ExtraHut (UI/UX/design), ProtectHut (cyberbezpieczeństwo) oraz LegalHut (doradztwo prawne dla sektora IT). Sektor laboratoryjny reprezentowany jest przez spółki zależne Solution4Labs (wdrożenia LIMS) i Holo4Labs (Mixed Reality w laboratoriach). W sektorze venture building spółka rozwija startupy z sektora PropTech/WorkTech – Zonifero, MedTech – Holo4Med i EduTech – Grow Uperion.