Spółka Zortrax oraz Skriware podpisały umowę o współpracy strategicznej

Karol Górnowicz, CEO Skriware
Karol Górnowicz, CEO Skriware

Spółka Zortrax – producent z sektora druku 3D oraz Skriware – dostawca rozwiązań dla edukacji, podpisały umowę o współpracy strategicznej. Zortrax Skriware

Już w maju pierwszym efektem współpracy Zortrax i Skriware będzie wyposażenie szkół w Irlandii w laboratoria SkriLab, w skład których wchodzą m.in. drukarki 3D Zortrax M200 Plus. Kolejnym krokiem jest oferta przygotowana zgodnie z wymaganiami rządowego programu Aktywna Tablica. Program ten daje możliwość dofinansowania 4,5 tys. polskich szkół, dzięki czemu w wielu z nich pojawić może się nowoczesne laboratorium edukacyjne SkriLab, wartość umowy pomiędzy Zortrax i Skriware to ok. 4,8 mln zł.

Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed młodymi ludźmi wchodzącymi w dorosłość nowe wyzwania. W sposób dość drastyczny pokazała to pandemia, weryfikując system oświaty i sytuację współczesnej edukacji. Współpraca ze Skriware pozwala nam realizować jedno z kluczowych założeń strategii Zortrax – aktywne uczestniczenie w kształtowaniu współczesnej edukacji i wspieranie przyszłych profesjonalistów w obraniu ścieżki ich kariery – mówi Mariusz Babula, Wiceprezes Zarządu Zortrax S.A.

Zortrax, lider rynku druku 3D, podpisał dziś umowę z docenianym za innowacje w zakresie edukacji Skriware, zapowiadaną wcześniej w liście intencyjnym z 17 lutego 2021 roku. Dokument określa m.in. warunki współpracy strategicznej obu firm. Na mocy zawartej umowy drukarka 3D Zortrax M200 Plus stanie się nieodłącznym elementem sztandarowego produktu Skriware – czyli laboratorium edukacyjnego SkriLab. Autorskie rozwiązanie Skriware to kompleksowy system edukacyjny, oparty o technologię druku 3D, robotykę, programowanie i narzędzia służące do modelowania przestrzennego. Dzięki Skriware użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych technologii w celu kształcenia najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji zgodnie z metodologią STEAM  (z ang. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics).

SkriLab ma pomóc nabyć umiejętności, takie jak zdolność krytycznego, samodzielnego myślenia, projektowego podejścia do pracy, działania w zespole czy kreatywnego rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych. Celem laboratorium jest rozwijanie u uczniów kompetencji istotnych z punktu widzenia prognoz dotyczących przyszłej sytuacji na rynku pracy. SkriLab stanowi jednocześnie pomocne narzędzie dla nauczycieli podnosząc ich kwalifikacje zawodowe i wyposażając w materiały potrzebne do przeprowadzenia angażującej lekcji – w szkole lub modelu zdalnym.

Wartość podpisanego kontraktu na lata 2021-2024 wynosi 4,8 mln zł, jednak w zależności od przebiegu współpracy
i jej zasięgu geograficznego kwota może wzrosnąć.

Dostrzegliśmy potencjał, który niosło ze sobą połączenie naszego oprogramowania i treści edukacyjnych ze sprawdzoną w licznych bojach technologią druku 3D. Podpisanie umowy pomiędzy Skriware i Zortrax umożliwiło doposażenie kompleksowych laboratoriów edukacyjnych w drukarki 3D o uznanej na świecie jakości. Dzięki temu stworzyliśmy rozwiązanie, które jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji zarówno w Polsce jak i na całym świecie – mówi Karol Górnowicz, Prezes Zarządu Skriware.

Już od maja 2021 roku drukarka 3D Zortrax M200 Plus będzie elementem rozwiązań dostarczanych przez Skriware do szkół na całym świecie, zaczynając od Irlandii. Równie istotnym projektem dla obu Spółek będzie wspólne wyposażenie polskich szkół w nowoczesne laboratoria. Z myślą o nich oferta Skriware została dostosowana do rządowego programu „Aktywna Tablica 2020-2024” r., który może w dużym stopniu zapewnić fundusze na zakup SkriLabów nawet w kilku tysiącach polskich szkół.