Spoty o prawach konsumenta – rozstrzygnięcie

0

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wybrał agencję, która wyprodukuje filmy reklamowe o nowych prawach konsumenckich. Spot zrealizuje firma S4 z Krakowa.

Do Urzędu wpłynęły 23 propozycje, spośród których do ścisłego finału wybrano 3 prace. Za najlepszą uznano kreację agencji reklamowej S4 z Krakowa.

25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza istotne zmiany w dotychczasowych regulacjach związanych z ochroną słabszych uczestników rynku. Z tego względu Urząd planuje przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę kampanię edukacyjno-informacyjną. Jej istotnym elementem będą spoty reklamowe prezentujące uprawnienia konsumentów.

Od 23 lipca do 8 września 2014 roku zainteresowane firmy mogły składać oferty na produkcję 30-sekundowych, animowanych filmów reklamowych. Do Urzędu wpłynęły 23 propozycje, spośród których do ścisłego finału wybrano 3 prace. Za najlepszą uznano kreację agencji reklamowej S4 z Krakowa.

Przy wyborze zwycięskiego projektu wzięto pod uwagę przede wszystkim oryginalność oraz kompletność, czytelność i prostotę przekazu.

Spoty dostępne będą od 5 stycznia 2015 roku na stronie internetowej Urzędu.

Czytaj również:  Agencja ratingowa EuroRating podsumowała 2017 rok w Grupie Murapol wydając ocenę ratingową na poziomie BB-