Sprzedajesz samochód? Pamiętaj o tych obowiązkach

0
samochód auto

Obowiązkiem każdego kierowcy jest posiadanie ubezpieczenia OC, natomiast wiele osób dla własnego komfortu decyduje się także na wykupienie polisy AC. Czasem właściciel pojazdu decyduje się jednak na jego sprzedaż, mimo wykupionej na dłuższy czas polisy. Co dzieje się zatem z ubezpieczeniami po zbyciu samochodu?

Polisa OC po transakcji sprzedaży

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, więc konieczne jest zachowanie zasady ciągłości, gdyż nawet niewielkie przerwy w obowiązywaniu tej polisy, mogą skutkować sporymi karami finansowymi. Z tego także względu, zgodnie z prawem polisa OC jest przypisywana do pojazdu, więc po jego sprzedaży, ubezpieczenie przechodzi na poczet nabywcy. Oznacza to, że wszelkie prawa, ale i obowiązki z tytułu takiej umowy, przechodzą na kupującego. Obydwie strony mogą się porozumieć odnośnie do wypowiedzenia umowy przez kupującego, dzięki czemu sprzedawca może odebrać część opłaconych, ale niewykorzystanych składek, o czym więcej przeczytasz na stronie https://najtaniejuagenta.pl/zwrot-skladki-oc-odzyskasz-pieniadze-ubezpieczenia/.

Co istotne – sprzedający nie może jednak żądać tego od nabywcy, więc takie ustalenia wynikają już jedynie z porozumienia obu stron transakcji. W myśl przepisów poprzedni właściciel ma 14 dni na zgłoszenie sprzedaży auta i przekazanie danych nabywcy, firmie ubezpieczeniowej, w której wykupił polisę OC. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może przedłużyć polisę czy żądać opłaty za składki. W takich sytuacjach obie strony transakcji odpowiadają za zaległości solidarnie i z reguły to ubezpieczyciel ustala od kogo domaga się zapłaty.

Zatrzymanie OC po poprzednim właścicielu

Jeżeli nabywca uzna, że warunki danego ubezpieczenia OC są dla niego korzystne, ma pełne prawo pozostać przy tej polisie. W przypadku nieuregulowanych wcześniej płatności, standardowo płaci on za kolejne miesiące obowiązywania umowy – musi się też liczyć z tym, że ubezpieczyciel będzie się domagał pokrycia kosztów ewentualnych zaległości w niezapłaconych ratach (od dnia przeniesienia własności).

W samej umowie zmieniane są dane posiadacza pojazdu, natomiast jej okres obowiązywania pozostaje bez zmian. Warto pamiętać, że przy sprzedaży samochodu, firma ubezpieczeniowa może również dokonać ponownej kalkulacji i ustalić wyższą składkę dla nowego kierowcy, jeżeli posiada on mniejsze zniżki lub został zakwalifikowany jako właściciel o większym ryzyku spowodowania wypadku. Jeśli nabywca uzna, że oferta nie jest dla niego korzystna, to w każdej chwili może wypowiedzieć umowę i związać się z innym ubezpieczycielem.

Co dzieje się z ubezpieczeniem AC?

Przywiązujesz jeszcze większą wagę do bezpieczeństwa? Zobacz ubezpieczenie AC https://najtaniejuagenta.pl/. Z uwagi na nieobowiązkowy charakter polisy AC, przy transakcjach sprzedaży obejmują ją nieco inne zasady. Tego typu ubezpieczenie nie przechodzi automatycznie na nabywcę i w praktyce jedynie nieliczne firmy oferują w ogóle możliwość przekazania takiej polisy przez sprzedającego. Poprzedni właściciel może natomiast skontaktować się z ubezpieczycielem w sprawie zwrotu pieniędzy za ten okres umowy ubezpieczenia AC, która nie zostanie wykorzystana z powodu sprzedaży pojazdu.