Sprzedaż detaliczna w strefie euro

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

Sprzedaż detaliczna w strefie euro pozostała niezmieniona w kwietniu. Rewizji uległ natomiast marcowy miesięczny odczyt, który ostatecznie wyniósł -0,4% względem pierwotnego -1,2%. W poszczególnych krajach wielkość sprzedaży była zróżnicowana. W ujęciu miesięcznym urosła w Niemczech i Hiszpanii odpowiednio o 0,8% i 1,4%, podczas gdy we Francji spadła o 1,3%.W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna spadła o -2,6% wobec prognoz na poziomie -3%.

Z pewnością na wysokość sprzedaży detalicznej ma wpływ wysoka inflacja i wzrost stóp procentowych. W ostatnim czasie obserwujemy jednak globalne tendencje dezinflacyjne. Spadek cen konsumpcyjnych może sygnalizować spowolnienie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w Europejskim Banku Centralnym, chociaż decydenci sygnalizują, że podwyżki jeszcze się nie skończyły. Spadek inflacji, utrzymujący się wzrost płac i niskie bezrobocie – to wszystko może wskazywać na możliwe częściowe odbicie sprzedaży detalicznej w nadchodzących miesiącach.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski