Sputnik Software przejmuje DSGS

Sławomir Hemerling-Kowalczyk
Sławomir Hemerling-Kowalczyk
  • Sputnik Software podpisał umowę przejęcia 40% udziałów DSGS – polskiej spółki IT tworzącej oprogramowanie do zarządzania budżetem w administracji publicznej.
  • Sputnik Software konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku dostawców IT dla sektora publicznego. Przejęcie spółki i włączenie do oferty jej produktu, Budżet 24, pozwoli na rozbudowę portfolio i kompleksową obsługę jednostek administracyjnych.

Współpraca między Sputnik Software i DSGS trwa od kilku lat. Zakończone sukcesem wspólne projekty okazały się dobrym punktem wyjścia do zacieśnienia relacji biznesowych między spółkami. DSGS funkcjonuje od 2016 r. i tak jak Sputnik Software, dostarcza rozwiązania IT dla sektora publicznego. Decyzja o przejęciu została podyktowana rosnącym zapotrzebowaniem na oprogramowanie do zarządzania budżetami dla sektora publicznego. Opracowany przez DSGS produkt Budżet 24 jest jedynym tego typu narzędziem na rynku umożliwiającym planowanie i zarządzanie budżetem w jednostkach administracji samorządowej i centralnej. Umożliwia cały proces budżetowania w trybie zdalnym od planowania przez uchwalanie, raportowanie, a w przyszłości również udostępnienie budżetu do wglądu obywatelom. Produkty spółek są komplementarne i w połączeniu pozwalają zbudować niezwykle szeroką ofertę.

–  Aby dostarczyć naszym klientom najbardziej kompleksowe rozwiązania nieustannie pracujemy nad własnymi programami, ale staramy się też wyszukiwać produkty z dużym potencjałem, które widzimy na rynku. Sprawdzone narzędzie do budżetowania to jeden z najbardziej pożądanych produktów cyfrowych wśród naszych klientów. Uzupełnienie naszej oferty o Budżet 24 jest odpowiedzią na potrzeby sektora publicznego w obszarze finansowym. Produkt ten może być wykorzystywany przez różne jednostki administracyjne samorządy, ale również administrację centralną. To inwestycja, która pozwoli nam na dalszy rozwój i konkurencyjność względem innych dużych spółek IT działających w tym obszarze – mówi Sławomir Hemerling-Kowalczyk, członek zarządu Sputnik Software.

W marcu tego roku Sputnik Software stworzył  grupę kapitałową z GIAP, dostawcą rozwiązań IT dla administracji publicznej. Dzięki połączeniu, firmy uzupełniły oferty, aby móc startować w największych przetargach samorządowych oraz administracji centralnej w Polsce. Przejęcie 40 proc. udziałów DSGS to kolejne działanie Sputnik Software mające na celu wzmocnienie pozycji rynkowej grupy.

Według uzgodnionego modelu współpracy Sputnik Software  przejmuje organizację sprzedaży i wsparcie techniczne dla klientów, co byłoby największym wyzwaniem dla rozwijającej się DSGS. Przejmująca strona zajmie się integracją produktów we wspólnej ofercie. Jednocześnie przyjmowana spółka uzyska pełną swobodę kreatywną i możliwość skupienia się na rozwoju  produktów.

– Współpracowaliśmy dotychczas przy kilku projektach. Wejście do Grupy Sputnik zintensyfikuje naszą kooperację przy jednoczesnym zachowaniu niezależności podmiotów.  Liczymy na znaczące zwiększenie obrotów i skali realizowanych projektów – zaznacza Prezes DSGS Krzysztof Domański.

Sputnik Software istnieje od 2000 roku. Spółka posiada w ofercie Platformę Nowoczesny Urząd dedykowaną samorządom i pozwalającą na zarządzanie kluczowymi zadaniami urzędu. Sputnik tworzy również dedykowane systemy informatyczne usprawniające procesy
w obszarze finansów publicznych i bezpieczeństwa informatycznego oraz komunikacji elektronicznej.