Stanowisko GPW w sprawie Unii Rynków Kapitałowych

Pawel_Tamborski

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiła swoje stanowisko w sprawie Unii Rynków Kapitałowych – koncepcji stworzenia jednolitego rynku kapitałowego w 28 krajach członkowskich UE.

Giełda jako wiodąca instytucja rynku kapitałowego w Polsce z uwagą odnosi się do propozycji zawartych w tzw. Green Paper i zamierza aktywnie uczestniczyć w dalszych konsultacjach poświęconych tej koncepcji.

„Bardzo pozytywnie odnosimy się do opisanej w tzw. Green Paper koncepcji zwiększenia znaczenia rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki Unii Europejskiej, zwłaszcza małych i średnich firm. W naszej opinii należy skoncentrować się przede wszystkim na inicjatywach ułatwiających dostęp do rynku, podnoszących poziom jego transparentności oraz zachęcających do średnio- i długoterminowego inwestowania. Zwracam jednak uwagę, że przy dopracowywaniu koncepcji jednolitego rynku kapitałowego należy pamiętać o znaczeniu regionalnych rynków kapitałowych dla gospodarek poszczególnych państw. Ryzykiem dla polskiego rynku kapitałowego i krajowych przedsiębiorstw byłoby stworzenie takich warunków, które wspierałyby jedynie dalszy rozwój największych giełd europejskich. Jako GPW zamierzamy aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu przedstawionych przez Komisję Europejską koncepcji, w tym identyfikować szanse i ryzyka mogące mieć znaczenie dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego” – powiedział Paweł Tamborski, prezes GPW.

GPW