Kolejna obietnica Ministerstwa Sprawiedliwości – kiedy tłumacze przysięgli otrzymają zasłużone podwyżki?

Tłumacze przysięgli, którzy już od ponad czternastu lat bezskutecznie ubiegali się o podwyższenie stawek wynagrodzenia za wykonywaną pracę w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Kilka tygodni temu Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło obietnicę dotyczącą udzielenia stosownych podwyżek dla tłumaczy sądowych. Niestety przedstawiciele rządu nie podali konkretnej daty zrealizowania wyznaczonych celów. Co na ten temat sądzą sami zainteresowani? Stawki miały być podwyższone o 50%, a zmiana ta miała nastąpić najwcześniej od 1 lipca 2019 r.. Wielu tłumaczy przysięgłych wyraziło swoje rozczarowanie z powodu niedotrzymania przez Ministra Sprawiedliwości tego przyrzeczenia. Jak długo tłumacze przysięgli będą pracować za tak niskie wynagrodzenie?

Według aktualnych danych statystycznych w Polsce, w zawodzie tłumacza przysięgłego pracuje niecałe 10 tysięcy wykwalifikowanych specjalistów, w tym tylko niewielki ich odsetek podejmuje się pracy w sądzie lub innej placówce wymiaru sprawiedliwości. Największa grupa tłumaczy sądowych to pracownicy specjalizujący się w tłumaczeniach z języka angielskiego lub niemieckiego, którzy narzekają nie tylko na niską wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, ale także i otrzymywanie płatności za wykonaną usługę z dwutygodniowym opóźnieniem.

Koniec z pracą za grosze?

Liczba tłumaczy przysięgłych, którzy na co dzień współpracują z polskimi sądami maleje z dnia na dzień. Oczywiście głównym powodem tego są niskie kwoty uzyskiwanych pensji. O tym jak bardzo ważna jest praca wykwalifikowanych tłumaczy wspominaliśmy już nie raz. W dobie dzisiejszych czasów, kiedy to w Polsce ciągle wzrasta liczba imigrantów, współpraca tłumaczy przysięgłych z sądami jest jednym z podstawowych elementów usprawniających prawidłowe funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Bowiem pośród wszystkich oskarżonych, zatrzymanych, podejrzanych i świadków znajduje się również duża grupa obcokrajowców. Warto tutaj wspomnieć o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy tłumacz przysięgły posiada status biegłego sądowego. Jak nietrudno się domyślić ich praca w dużej mierze wpływa na bieg toczących się rozpraw. Zatem jak prezentują sią aktualne stawki wynagrodzenia tłumaczy sądowych? Otóż w przypadku przekładu jednej strony A4 z języka obcego na język polski kwota ta waha się w granicach 20-25 zł, nieco lepiej przedstawia się sytuacja tłumaczenia z polskiego na język obcy, wówczas stawki wynoszą ok. 25-35 zł za stronę.

Problem nieadekwatnej wysokości wynagrodzenia do wykonywanych obowiązków zawodowych, w przypadku tłumaczy sądowych ciągnie się już od czternastu lat. Pomimo wielokrotnego wysyłania pism do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz polityków powiązanych z branżą sądowniczą, których treść była pewnego rodzaju protestem i apelem przeciwko dyskryminacji tłumaczy oraz pełnionych przez nich obowiązków. Niestety znaczna większość złożonych wniosków pozostawiona została bez jakiejkolwiek odpowiedzi i komentarza ze strony rządu, aż do dnia dzisiejszego, kiedy to resort ministerstwa obiecał tłumaczom przysięgłym podwyżki. Zgodnie ze złożoną obietnicą aktualna stawka wynagrodzenia za wykonywane tłumaczenia na rzecz sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości ma zostać podwojona. Oprócz tego władze zaproponowały pracownikom sądowym kwotę 0,50 zł za każdy dodatkowy egzemplarz tzw. tłumaczenia poświadczonego. Choć brzmi to niezwykle atrakcyjnie, to Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapowiedziało, kiedy dokona nowelizacji rozporządzenia o stawkach wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych.

Nowe stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

Dnia 3 lipca bieżącego roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt dotyczący nowych stawek wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowisku tłumaczy sądowych.

Zgodnie z informacjami w nim zawartymi, koszty wykonanej usługi tłumaczenia na język polski za jedną stronę będą wynosiły:

– 34,50 zł w przypadku tłumaczeń z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, a także rosyjskiego;
– 37,16 zł w przypadku tłumaczeń z języka łacińskiego bądź innego języka europejskiego;
– 45,11 zł w przypadku tłumaczeń z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim;
– 50,42 zł w przypadku tłumaczeń z języka posługującego ideogramami lub alfabetem niełacińskim.

Z kolei w sytuacji tłumaczeń z języka polskiego stawki wynagrodzenia za jedną stronę będą wynosiły:

– 45,11 zł w przypadku tłumaczeń na język angielski, francuski, niemiecki oraz rosyjski;
– 53,07 zł w przypadku tłumaczeń na język łaciński lub inny język europejski;
– 61,04 zł w przypadku tłumaczeń na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim;
– 74,31 zł w przypadku tłumaczeń na język posługujący się ideogramami bądź alfabetem niełacińskim.

Oprócz tego w projekcie znalazła się adnotacja dotycząca stawki wynagrodzenia za tworzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń, która wynosić będzie 0,50 zł za jedną stronę. Ponad to Ministerstwo Sprawiedliwości ustosunkowało się także do tłumaczeń ustnych. W tej sytuacji stawki prezentują się dokładnie tak jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, z tą różnicą, że kwota ta zostanie powiększona o dodatkowe 30% lub 100% za tłumaczenia ustne w postępowaniu przyspieszonym. Natomiast wynagrodzenie za tłumaczenie ustne wykonane w porze nocnej, niedzielę lub święto powiększone zostanie o kolejne 20%.

Co o proponowanej kwocie podwyżek sądzą tłumacze przysięgli?

Jak na tę wiadomość zareagowało środowisko tłumaczy? Zdecydowana większość pracowników tego sektora gospodarki jest zadowolona z zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowych stawek wynagrodzenia. Oto komentarz Biura Tłumaczeń 123tlumacz.pl świadczącego usługi tłumaczeń uwierzytelnionych –

Jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani, że wysiłek i trud wkładany w wykonywaną pracę tłumaczy, w końcu po wielu latach został doceniony przez polski rząd. Przedstawione kwoty podwyżki jak najbardziej spełniają nasze oczekiwania, teraz z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie w życie nowej ustawy” – powiedziała Kateryna Tkachenko.

Nie wszyscy są jednak tak entuzjastycznie nastawieni do obietnic resortu sprawiedliwości. Pośród pozytywnych opinii można znaleźć i także te negatywne, które odnoszą się do zbyt niskiej wysokości kwoty podwyżki, biorąc pod uwagę długi czas oczekiwania na wprowadzenie zmian – w tym miejscu warto przypomnieć, że tłumacze walczą o lepsze płace już od ponad czternastu lat (od 2004 r., stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych są zamrożone).

Ponowny wzrost kosztów sądowych

Zmianie uległy nie tylko stawki wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych, ale także i opłaty sądowe, zwłaszcza te z zakresu prawa majątkowego. Nowe przepisy weszły w życie dnia 21 sierpnia bieżącego roku, co odbiło się dosyć głośnym echem wśród polskich obywateli. Na poniesienie większych kosztów muszą przygotować się osoby, które planują wnieść pozew w sprawie o prawo majątkowe. W tym wypadku opłata wynosić będzie 5% wartości przedmiotu sporu, pod warunkiem, że przekracza ona kwotę 20 tys. zł.  Zgodnie z nowymi przepisami wysokość opłaty stosunkowej w kwocie maksymalnej będzie wynosiła 200 tys. zł – wcześniej 100 tys. zł. W sytuacji, kiedy wartość przedmiotu będzie niższa niż 20 tys. zł, wysokość opłat stosunkowych może wahać się w granicach od 30 do 1000 zł. To jednak tylko kilka z wielu podwyżek jakie uwzględnione zostały we wprowadzonej w życie nowelizacji. Udając się do miejscowego sądu musimy liczyć się z tym, że w większości przypadków cenny ze starego cennika zostały podwojone, co niestety negatywnie wpływa na stan naszych portfeli, a tym samym zniechęca do załatwiania spraw poprzez wniesienie np. skargi lub wniosku. Czy wzrost kosztów sądowych ma związek z podwyżką dla tłumaczy przysięgłych? Patrząc na to z punktu ekonomicznego, nikogo nie powinien zdziwić fakt, że wraz ze wzrostem minimalnych plac dla pracowników sądowych wzrosły cenny świadczonych przez organy wymiaru sprawiedliwości usług.

Podsumowując, ciężka i odpowiedzialna praca tłumaczy sądowych w końcu została zauważona i doceniona przez polski rząd. Zaproponowane nowe stawki wynagrodzeń za wykonaną usługę prezentują się nad wyraz korzystnie, zwłaszcza z punktu widzenia tłumaczy przysięgłych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w tym zawodzie. Teraz należy trzymać kciuki za to by nowelizacja rozporządzenia została jak najszybciej uchwalona i wprowadzona w życie.