Stopy procentowe powinny długo pozostać bez zmian

0
Roman Ziruk, analityk Ebury
Roman Ziruk, analityk Ebury

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej podczas spotkania we wrześniu utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie – ze stopą referencyjną w wysokości 1,5%. Istotnie nie zmienił się również ton prezesa Glapińskiego i przewodzonej przez niego RPP. Prezes powtarza, że zarówno obecnie, jak i w przewidywalnej przyszłości (do końca 2019 r.) nie widzi szans na podwyżki stóp procentowych.

Stopy procentowe RPP i inflacja (2008-2018)

Stopy procentowe RPP i inflacja
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 05/09/2018

Najciekawszymi informacjami, jakie należy wynieść z dzisiejszego spotkania jest fakt braku obaw prezesa Adama Glapińskiego o wpływ sytuacji krajów rynków wschodzących na sytuację w Polsce i krajowy rynek finansowy oraz brak wyraźnych obaw związanych z globalnym konfliktem handlowym. Prezes stwierdził, że problemy innych krajów EM nie przekładają się na sytuację Polski i nie widać niepokoju, jednak ostatnie zmiany na krajowym rynku finansowym (wprawdzie o umiarkowanej skali) nieco przeczą drugiej części. Na przestrzeni ostatniego miesiąca, wraz z intensyfikacją obaw rentowności polskich papierów dłużnych rosły, z kolei polska waluta osłabiała się.

Rentowności obligacji 10-letnich Polski oraz kurs EUR/PLN (03/08/18-05/09/18)

Rentowności obligacji 10-letnich Polski oraz kurs EUR-PLN
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 05/09/2018

Niemniej, jak już wspomnieliśmy, skala wyprzedaży jest (póki co) ograniczona. Zgadzamy się co do tego, że zmiany w pozostałych gospodarkach wschodzących faktycznie nie powinny w istotnym stopniu przełożyć się na sytuację gospodarczą w Polsce, jednak – podobnie jak kwestia konfliktu handlowego – w krótkim terminie mogą nadal wywierać wyraźną presję na polską walutę.

Wracając do stóp procentowych: obecnie wygląda na to, że kredytobiorcy nie mają się czego obawiać. Biorąc pod uwagę stanowisko Rady, stopy procentowe w bieżącym roku niemal na pewno pozostaną niezmienione. Prawdopodobne jest, że stopy procentowe pozostaną stabilne również przez większość 2019 r, a być może nawet 2020 r.

Autor: Roman Ziruk, Ebury Polska