Strefa euro w recesji: dane PMI z listopada

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

PMI dla przemysłu w strefie euro wyniósł 43,8 wobec 43,1 miesiąc wcześniej. Wskaźnik już od kilka miesięcy znajduje się w okolicach 43, co obrazuje utrzymujący się kryzys w przemyśle. Pewnym pozytywem może być lekkie odbicie w gospodarce niemieckiej. Indeks PMI dla przemysłu wyniósł tam 42,3 wobec 40,8 poprzednio. Nadal jest to poziom niski, wskazujący na spadek aktywności, ale być może obrazuje to, że nastroje w kolejnych miesiącach będą się polepszać. We Francji z kolei trend spadku indeksu PMI się utrzymuje (42,6 z 42,8).

Wskaźnik PMI dla usług w strefie euro wzrósł i wyniósł 48,2 wobec 47,8 miesiąc wcześniej. W przypadku usług w tym miesiącu pozytywnie wyróżniły się Niemcy, gdzie PMI wzrósł do 48,7 pkt. We Francji z kolei wskaźnik wyniósł 45,3 pkt i okazał się gorszy od prognoz (45,6). Patrząc na te dwie gospodarki widać, że sytuacja w Niemczech powoli się poprawia, natomiast we Francji nie widać oznak odbicia.

Zbiorczy wskaźnik dla strefy euro wyniósł zatem 47,1. Jest to poziom wyższy niż miesiąc wcześniej (46,5) i lepszy niż prognozy (46,9). Jest to wciąż poziom, który wskazuje na słabą koniunkturę. Słabość wykazuje przede wszystkim sektor przemysłu. Usługi trzymają się lepiej, ale nie równoważą spadku w przemyśle. W tych warunkach wydaje się, że strefa euro w drugim półroczu znajduje się w recesji. Dane z Niemiec pokazują jednak oznaki odbicia, co jest pewnym pozytywem w perspektywie 2024 r.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski