„Stróżowie” majątków rodzinnych

Od lewej dr Artur Sajnóg, dr hab. M. Janicka, prof. UŁ oraz dr Tomasz Sosnowski (fot. EkSoc UŁ)
Od lewej dr Artur Sajnóg, dr hab. M. Janicka, prof. UŁ oraz dr Tomasz Sosnowski (fot. EkSoc UŁ)

Mała część zamożnych rodzin w Polsce nie martwi się już o swój majątek samodzielnie. Ich sytuacją i bezpieczeństwem materialnym członków rodziny zarządzają tzw. Family Office, czyli zespoły wykwalifikowanych menedżerów, które mają za zadanie utrzymać, a nawet poprawiać wysoki status swoich klientów. Książkę o tej nowej – w polskich realiach – usłudze napisał zespół naukowców z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem Pani Profesor Małgorzaty Janickiej. Jest to efekt współpracy z firmą LONG TERM MANAGEMENT (LTM), którą zarządza absolwent VIP UŁ, Pan Michał Zawisza.

Opiekunowie majątków

Nic, co jest zdobyte, nie jest na wieczność i w związku z tym o majątek również trzeba dbać. Potrzebni są do tego przede wszystkim specjaliści od inwestycji kapitałowych oraz zarządzania strategicznego, ale także: prawnicy, podatkowcy, audytorzy, księgowi i menedżerowie operacyjni. – Michał Zawisza, prezes zarządu LTM.

Family Office (międzypokoleniowe, kompleksowe zarządzanie majątkiem najzamożniejszych rodzin) jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku usług w krajach wysoko rozwiniętych. Analiza trendów rozwoju polskiej gospodarki na tle gospodarki światowej nie pozostawia wątpliwości, że także na rynku polskim, w ciągu najbliższych lat, należy oczekiwać znaczących zmian w tym zakresie.

– Kluczową sprawą jest zabezpieczenie sukcesji operacyjnej majątku wypracowanego w pokoleniu pierwszych przedsiębiorców, aby kolejne pokolenia mogły czerpać korzyści z tego majątku, utrzymywać lub powiększać jego wartość. Stabilny majątek to nie tylko element komfortu życia, ale przede wszystkim, jeżeli jest mądrze zarządzany, bezpieczeństwo życia. Family Office zapobiega również rozdrobnieniu majątku na skutek jego rozdziału na większą ilość jego beneficjentów w kolejnym pokoleniu (dzieci/wnuki) – mówi prezes LTM, Michał Zawisza.

Nauka i biznes

Efektem współpracy naukowców i menedżerów praktyków jest pierwsza polska monografia naukowa opisująca ten obszar działalności gospodarczej – Family Office. Teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym, wydana tuż przed końcem w ubiegłego roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Książka cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że bardzo szybko trzeba było zwiększyć jej nakład.

Autorami są pracownicy Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych UŁ – dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ; dr Artur Sajnóg oraz dr Tomasz Sosnowski, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów międzynarodowych, finansów korporacji oraz finansów zrównoważonych.

– Opracowanie łączy dwa istotne wątki – teorię i praktykę, naukę i biznes, jest zatem przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców. Zawarte w książce treści mogą w szczególności zainteresować osoby prowadzące firmy rodzinne, a także osoby pracujące w podmiotach świadczących usługi na rzecz zamożnych klientów, takich jak firmy consultingowe, banki i inne wyspecjalizowane instytucje finansowe – mówi Pani Prof. Małgorzata Janicka, kierowniczka Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych UŁ oraz menedżer Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ (CBIK UŁ).