Sunday Energy wchodzi na rynek węgierski

Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.
Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.

Ekspansja spółki Sunday Energy S.A. na rynkach zagranicznych będzie opierać się na współpracy z partnerami z rynków lokalnych, oferującymi urządzenia PV pod marką Sunday Energy. Wybór Węgier do programu pilotażowego wynika z relacji handlowych spółki oraz dynamicznego rozwoju segmentu OZE w tym kraju. Węgry zakładają do 2030 roku osiągnięcie 90-proc. poziomu neutralności klimatycznej. Sunday Energy planuje w połowie kolejnego roku debiut na rynku NewConnect, a wcześniej, w okresie do końca bieżącego okresu – emisję akcji o wartości do 4 mln zł na platformie Crowdconnect.pl.

Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym, bazującym na imporcie  i sprzedaży paneli PV oraz innych komponentów (m.in. inwertery). Spółka rozwija także projekty deweloperskie własnych farm fotowoltaicznych (aktualnie trwają prace nad projektami o mocy 10 MW, w przygotowaniu inwestycje rzędu 100 MW). W drugim rozwijanym segmencie new business celem Sunday Energy jest budowa uzupełniających usług, oferujących klientom dodatkową wartość dodaną. Pierwszą
z nich stanowią rozwiązania ukierunkowane na poprawę komunikacji oraz rozwój narzędzi do zarządzania ofertami i usługami w relacji między firmami instalatorskimi a klientami detalicznymi. Druga grupa usług bazuje na oferowaniu wsparcia dla instytucji finansujących rynek OZE (m.in. firm leasingowych) w zakresie demontażu, testowania, serwisu, magazynowania i dalszej sprzedaży paneli i urządzeń PV.

Stabilny i systematyczny wzrost skali biznesu Sunday Energy w Polsce i pozytywne przyjęcie przez rynek rozwijanej oferty sprzedaży komponentów PV skłoniły nas do poszukiwania nowych, zagranicznych kierunków zbytu. Podjęliśmy decyzję o wejściu do Węgier z uwagi na atrakcyjność rynku ukierunkowaną na rozwój odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie wypracowane relacje z lokalnym dystrybutorem. Współpraca w oparciu o model partnerski pozwoli nam z jednej strony zaoferować najwyższej jakości urządzenia, z drugiej umożliwia wykorzystanie know how i wiedzy dot. specyfiki rynku węgierskich kooperantów, którzy już odbierają pierwsze zapytania o produkty z naszego asortymentu – mówi Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.

Węgierski rząd zapowiada osiągnięcie neutralności energetycznej na poziomie 90 proc. do 2030 roku (jednocześnie w tym okresie zaprzestając produkcji energii opartej na węglu). Główną składową rozwijanego miksu energetycznego kraju będzie fotowoltaika oraz energetyka jądrowa. Rozwój segmentu OZE jest wspierany przez szereg zachęt i ułatwień, jak dopłaty i bezkosztowe pożyczki (w tym do realizacji prosumenckich instalacji PV).

– Pierwszą sprzedaż chcemy zrealizować na przełomie 2020 i 2021 roku. Co ważne, panele i urządzenia PV będą oferowane pod marką Sunday Energy – dodaje Michał Sochacki.

Sunday Energy zakłada przeprowadzenie do końca 2020 roku emisji akcji na platformie Crowdconnect.pl. Spółka planuje pozyskać do 4 mln zł, dedykowanych wzrostowi skali sprzedaży paneli i inwerterów oraz rozwojowi nowych usług dla branży, takich jak zarządzanie komponentami PV na rynku wtórnym i budowa narzędzi poprawiających współpracę między instalatorami i klientami detalicznymi.

Spółka współpracuje z wiodącymi globalnymi producentami wysokiej jakości ogniw słonecznych, jak Anhui Daheng Energy Technology Co., Ltd., znany pod marką DAH Solar. Koncern posiada sieć sprzedaży w ponad 50 krajach, istnieje na rynku od 2009 roku i dynamicznie buduje portfel rozwiązań patentowych. Panele DAH Solar zostały zatwierdzone przez międzynarodową certyfikację TUV, CE, CEC, INMETRO, FIDE.

– Krajowy rynek pozostaje dla Sunday Energy podstawowym kierunkiem o nieograniczonych możliwościach rozwoju skali biznesu. Dotychczasowe dane wskazujące na dynamiczne wzrosty mocy zainstalowanej w fotowoltaice, jak również polityka gospodarcza zakładająca udział energii PV w 2030 roku na poziomie kilkukrotnie wyższym wobec 2,7 GW obecnie, pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość  – podsumowuje Prezes Zarządu.