SUNEX odstąpił od emisji akcji

Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX SA
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Akcjonariusze SUNEX S.A. zdjęli z porządku obrad WZA projekt uchwały dotyczący planowanego podwyższenia kapitału. Przegłosowano jednocześnie wypłatę dywidendy w wysokości ponad 0,8 mln zł, czyli 0,04 zł na jedną akcję.

SUNEX S.A. wycofał z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 maja br. projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Planowana emisja akcji miała nastąpić w drodze oferty publicznej, skierowanej do szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

– Spółka znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Osiągamy dynamiczny wzrost obrotów, przy rosnących możliwościach generowania gotówki. Widzimy jednocześnie potencjał pozyskania finansowania z innych źródeł bez konieczności podwyższania kapitału. Z jednej strony chcemy poznać szczegóły zapowiedzianego w ostatnim czasie rządowego programu Polski Ład oraz założeń przygotowywanych innych projektów wsparcia, w tym m.in. trzeciej edycji programu dofinansowań w ramach programu Mój Prąd 2021. Dodatkowo na wsparcie prowadzonych prac badawczych staramy się regularnie pozyskiwać dofinansowanie ze środków unijnych. Dlatego uznaliśmy, że podejmowanie uchwały emisyjnej jest obecnie bezprzedmiotowe podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A. Dodał jednocześnie, że wszystkie strategiczne plany w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych w obszarze urządzeń opartych o odnawialne źródła energii będą konsekwentnie realizowane.

Podczas WZA akcjonariusze czołowego producenta i dystrybutora innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii zatwierdzili natomiast wypłatę dywidendy w wysokości ponad 0,8 mln zł, czyli 0,04 zł na jedną akcję.